Object structure
Title:

„Wygórowany idealizm” czy „handel księgarski”? Dwugłos korespondencyjny Zofii Trzeszczkowskiej i Stanisława Marka Rzętkowskiego o publikacji przekładu "Luzjad"

Subtitle:

Napis Seria XXI (2015)

Creator:

Błasińska (Kasica), Aleksandra

Publisher:

Wydawnictwo IBL

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Zofia Trzeszczkowska (Adam M-ski) ; Zenon Przesmycki ; Stanisław Marek Rzętkowski ; Luzjady [The Lusiads] ; Warsaw’s magazine „Życie” [Life]

References:

1. Albrecht-Szymanowska W., hasło: Rzętkowski Stanisław Marek, w: Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. III, Warszawa 2002;
2. Baranowska A., „Ja się nie skarżę” (Zofia Trzeszczkowska), w: idem, Kraj modernistycznego cierpienia, Warszawa 1981;
3. Camões L., Luzyady: epos w 10 pieśniach, z oryg. tłum., objaśnieniami i życiorysem aut. opatrzył Adam M-ski, Warszawa 1890;
4. Camões L., Luzyada, tłum. Adam M-ski, „Tygodnik Ilustrowany” 1884, nr 59 i 1885, nr 140;
5. Chojnicka-Skawińska W., Adam M-ski (1847-1911), w: Obrazy literatury polskiej. Literatura okresu Młodej Polski, t. 1, red. K. Wyka, A. Hutnikiewicz, M. Puchalska, Warszawa 1968;
6. Koc B., Miriam: opowieść biograficzna, Warszawa 1980;
7. Koc B., Zenon Przesmycki: humanista przełomu XIX i XX wieku, Legnica 2006;
8. Legutko G., Maska i twarz… Rzecz o autokreacji Zofii Trzeszczkowskiej, w: Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2006;
9. Legutko G., Zenon Przesmycki (Miriam) – propagator literatury europejskiej, Kielce 2000;
10. Olech B., Nieznane listy Zofii Trzeszczkowskiej do Miriama, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Białystok 2000;
11. Porębowicz E., Antologia prowansalska. Wybór poezji trubadurów i felibrów XI-XIX, dod. do „Życia” 1887, nr 36-47 i 1888, nr 1-9, 28-30, 40-43;
12. [Przesmycki Z.], Od redakcji, „Życie” 21 VI 1888, nr 22;
13. [Przesmycki Z.], Od redakcji, „Życie” 1887, nr 51;
14. Trzeszczkowska Z. (Adam M-ski), [Utwory poetyckie i przekłady], [ca 1880 - ca 1900], BN, sygn. 5452 III;
15. [Trzeszczkowska Z.], Listy Zofii z Mańkowskich Trzeszczkowskiej do Zenona Przesmyckiego, BN, sygn. 2864;
16. Trzeszczkowska Z., Poezje, [1884, 1890], BN, rkps 5454 II;
17. Święch J., Twórczość poetycka Zofii Trzeszczkowskiej (Adama M-skiego) [niepublikowana rozprawa doktorska obroniona pod kierunkiem prof. dr Janiny Garbaczowskiej], 1969, Biblioteka UMCS.

Relation:

Napis

Volume:

21

Start page:

277

End page:

284

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

×

Citation

Citation style: