Object structure
Title:

Dickens, Drood i domysły

Subtitle:

Napis Seria XXII (2016)

Creator:

Budrewicz, Aleksandra

Publisher:

Wydawnictwo IBL

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

adaptation ; detective nove ; paraphrase ; victorian literature

References:

1. Abbate Badin D., Dickens’s „The Mystery of Edwin Drood” and Fruttero & Lucentini’s Attempt to Complete It,w: Dickens: The Craft of Fiction and the Challenges of Reading, Proceedings of the Milan Symposium, GargnanoSeptember 1998, red. R. Bonadei, C. de Stasio, C. Pagetti, A. Vescovi, Milano 2000, s. 318-325.
2. Bajsarowicz J., Problem mediumizmu (Zarys teorii), „Higiena Ciała i Sport” R. 1: 1925, nr 3, s. 17-23.
3. Baker R.M., The Drood Murder Case. Five studies in Dickens’s Edwin Drood, Berkeley, Los Angeles 1951.
4. Boyle T., Black Swine in the Sewers of Hampstead: Beneath the Surface of Victorian Sensationalism, New York1989.
5. Budrewicz A., Dickens w Polsce. Pierwsze stulecie, Kraków 2016.
6. Cohen J.R., Charles Dickens and His Original Illustrators, Columbus 1980.
7. Collins W., Kamień księżycowy, tłum. W. Komarnicka, t. 1-2, Warszawa 1960.
8. Connor S., Dead? Or alive? Edwin Drood and the work of mourning, „The Dickensian” 1993, nr 89, s. 85-102.
9. Connor S., Unfinished Business: the History of Continuations, Conclusions and Solutions, w: Ch. Dickens, TheMystery of Edwin Drood, London 1996, s. 286-307.
10. Cox A.J., Magnetic Sympathy in „The Mystery of Edwin Drood”, „Dickensian” 96 (2000), s. 209-242.
11. Cox A.J., The “Drood” Remains Revisited: The Title-Page, “Dickens Quarterly” vol. 23, nr 1, March 2006, s. 14-28.
12. Cox A.J., The “Drood” Remains Revisited – the Sapsea Fragment, “Dickens Quarterly” vol. 24, nr 2, June 2007, s. 86-102.
13. Cox A.J., The “Drood” Remains Revisited: the First Fancy, “Dickens Quarterly” vol. 23, nr 2, June 2006, s. 108-120.
14. Cox A.J., The „Drood” Remains, „Dickens Studies” 2, 1966, s. 33-44.
15. Cuming Walters J., Clues to Dickens’s “Mystery of Edwin Drood”, London 1905.
16. Cuming Walters J., The Complete Mystery of Edwin Drood, London 1912.
17. Denis L., Zjawiska spirytystyczne współczesne, „Hejnał. Miesięcznik Wiedzy Duchowej” R. 8: 1936, nr 8, s. 334.
18. Dickens Ch., Fruttero C., Lucentini F., Sprawa D. czyli Zbrodnia rzekomego włóczęgi, tłum. M. Hołyńska,Warszawa 1996.
19. Dickens Ch., Power James T., The Mystery of Edwin Drood Complete: Part Second of the Mystery of EdwinDrood, By the spirit-pen of Charles Dickens, through a medium. Embracing, also, that part of the work whichwas published prior to the termination of the author’s earth-life, Brattleboro VT 1873.
20. Dickens Ch., Tajemnica Edwina Drooda, tłum. J.S. Zaus, Zakrzewo 2010.
21. Dickens Ch., Tajemnica sprawy Edwina Drooda, tłumaczenie anonimowe, „Kurier Poranny” 1914, nr 93, 95--101, 104-108, 110-111, 113, 115, 117, 119, 124, 131-133, 135, 140-141, 146, 153, 157, 163,166-167.
22. Dickens Ch., The Mystery of Edwin Drood, red. Arthur J. Cox, Harmondsworth 1974.
23. Dickens Ch., The Mystery of Edwin Drood, red. M. Cardwell, Oxford 1972.
24. Dickens Ch., The Mystery of Edwin Drood, red. S. Connor, London 1996.
25. Dickens Ch., The Mystery of Edwin Drood, wstęp E. Blishena, London 1980.
26. Dickens Ch., The Mystery of Edwin Drood / Fruttero C., Lucentini F., La verita sul caso D.: romanzo, Torino 1989.
27. Dickens Ch., Zbrodnia Jaspera, tłumaczenie anonimowe, „Dziennik dla Wszystkich i Anonsowy” 1892, nr 13-32.
28. Dickens M., My Father as I Recall Him, London 1896.
29. Duffield H., John Jasper – Strangler, “The Bookman” 1930, s. 581-588.
30. Dzieła zmarłych autorów dyktowane z zaświata, „Głos Polski. Specjalny niedzielny dodatek literacko-społeczny”, R. 11: 1928, nr 64, s. 3.
31. Forsyte Ch., The Decoding of Edwin Drood, New York 1980.
32. Frank L., News from the Drood: Archaeology, Detection and “The Mystery of Edwin Drood”, w: Dickens StudiesAnnual. Essays on Victorian Fiction, vol. 28, red. S. Friedman, E. Guiliano, M. Timko, New York 1999,s. 65-102.
33. Godfrey E., Masculinity, Crime and Self-Defence in Victorian Literature, New York 2011.
34. Górski K., Aluzja literacka (Istota zjawiska i jego typologia), „Twórczość” 1961, nr 8.
35. Hobsbaum P., A Reader’s Guide to Charles Dickens, London 1988.
36. Jacobson W.S., John Jasper and the Thuggee, “Modern Language Review”, lipiec 1977, vol. 72 Issue 3,s. 526-537.
37. Jacobson W.S., The Companion to “The Mystery of Edwin Drood”, London 1986.
38. James S.J., The Mystery of Edwin Drood, w: A Companion to Charles Dickens, red. D. Paroissien, Malden2008, s. 444-451.
39. Jewsbury G., New Novels, „Athenaeum” 29 lipca 1865, s. 147.
40. Johnson E., Charles Dickens: His Tragedy and Triumph, Boston 1952.
41. K., Mediumizm, „Prawda” R. 14: 1894, nr 19, s. 221.
42. Kosofsky Sedgwick E., Up the Postern Stair: Edwin Drood and the Homophobia of Empire, w: eadem,Between Men. English Literature and Male Homosocial Desire, przedmowa W. Koestenbaum, New York1985, s. 185-200.
43. Krzywicki L., Celebracja żywiołowa: przyczynek do psychologii spirytyzmu, Warszawa 1898.
44. Krzyżanowski A. (N. Korwin-Szymanowska), Telepatia w powieści, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”1892, nr 392, s. 189.
45. Leszczyński Adam, Dusiciele bogini Kali, http://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,17805195,Dusiciele_bogini_Kali.html [stan z 25 października 2016 r.].
46. Mansel H.L., Sensation Novels, „Quarterely Review” kwiecień 1863, 113, s. 495-496.
47. Miyoshi M., The Divided Self. A Perspective on the Literature of the Victorians, New York 1969.
48. Oliphant M., Sensational Novels, „Blackwood’s Edinburgh Magazine” maj 1862, 91, s. 257-280.
49. Olkusz K., Materializm kontra ezoteryka. Drugie pokolenie pozytywistów wobec „spraw nie z tego świata”,Racibórz 2007.
50. Perugini K., Edwin Drood and the Last Days of Charles Dickens, “Pall Mall Magazine”, vol. 36, czerwiec1906.
51. Philo G., hasło: Solutions to „The Mystery of Edwin Drood”, w: Oxford Reader’s Companion to Dickens, red.P. Schlicke, Oxford 2000, s. 402-404.
52. Proctor R.A., Watched by the Dead: A Loving Study of Dickens’s Half-Told Tale, London 1887.
53. Przerabianie XIX wieku. Studia, pod red. E. Paczoskiej i B. Szleszyńskiego, Warszawa 2011.
54. Pykett L., The Nineteenth-Century Sensation Novel, Devon 2011.
55. Pypeć M., Creating Psychology in the Victorian Novel – „The Mystery of Edwin Drood”, w: From Queen Anneto Queen Victoria. Readings in 18th an 19th century British literature and culture, red. G. Bystydzieńska,E. Harris, vol. 2, Warszawa 2010, s. 385-394.
56. Radford A., Introduction, w: idem, Victorian Sensation Fiction, New York 2009, s. 1-8.
57. Robertson Nicoll W., External Testimonies, w: idem, The Problem of “Edwin Drood”: A Study in the Methodsof Dickens, London 1912, s. 20-68.
58. Robson W.W., “The Mystery of Edwin Drood”: the Solution?, “Times Literary Supplement”, 11 listopada1983 r., s. 1246, 1259.
59. Roth M.P., An Eye for an Eye: A Global History of Crime and Punishment, London 2014.
60. Rowland P., The Disappearance of Edwin Drood, London 1991.
61. Sanders J., Adaptation and appropriation, London, New York 2006.
62. Schlicke P., The Mystery of Edwin Drood, hasło: w: Oxford Reader’s Companion to Dickens, red.P. Schlicke, Oxford 2000, s. 398-402.
63. Shastri S., Intertextuality and Victorian Studies, Hyderabad 2001.
64. Simmons D., Drood, tłum. M. Strzelec i W. Szypała, Warszawa 2012.
65. Simmons D., Drood: a novel, London 2009.
66. Slater M., Dickens. A Life Defined by Writing, New Haven, London 2009.
67. Sławiński J., Parafraza, hasło w: Słownik terminów literackich, red. J Sławiński, Wrocław 1976, s. 291.
68. St. G., Tajemnica Dwooda [sic!], „Świat” R. 9: 1914, nr 4, s. 13-14.
69. Stoff A., Aksjologia aluzji literackiej, w: Aluzja literacka. Teoria – interpretacja – konteksty, praca zbiorowa pod red. A. Stoff,  A. Skubaczewska-Pniewska, Toruń 2007, s. 129-142.
70. Stoff A., Tezy o aluzji literackiej, w: Aluzja literacka. Teoria – interpretacja – konteksty, praca zbiorowa pod red. A. Stoff,  A. Skubaczewska-Pniewska, Toruń 2007, s. 19-21.
71. Sutherland J., The Literary Detective:100 Puzzles in Classic Fiction, Oxford 2000.
72. Thacker J., Edwin Drood: Antichrist in the Cathedral, London 1990.
73. Thurber E.A., Simplicity and “Social” Literature, “The Sewanee Review”, vol. 23, No. 3 (lipiec 1915),s. 337-348.
74. Toms P., “The Narrow Track of Blood”. Detection and Storytelling in “Bleak House”, w: idem, Detection & Its Designs: Narrative & Power in 19th-Century Detective Fiction, Athens 1998, s. 71-92.
75. Trial of John Jasper, lay precentor of Cloisterham Cathedral in the county of Kent, for the murder of Edwin Droodengineer: heard by Justice Gilbert Keith Chesterton sitting with a special jury, in the King’s Hall, Covent Garden,W.C., on Wednesday, the 7th January, 1914, London 1914.
76. Tytler S., Power and Patriarchal Hegemony on the Fiction of Mary Elizabeth Braddon, “Nineteenth-CenturyFeminism”, 3 (Fall/Winter) 2000, s. 58-72.
77. Wais K., Spirytyzm, odczyt wygłoszony we lwowskiej „Czytelni Katolickiej” w lutym 1920 roku, Lwów1920.
78. Watkins G., Dickens in Search of Himself: Recurrent Themes and Characters in the Work of Charles Dickens,Houndmills 1987.
79. Wilson A., Introduction, w: Ch. Dickens, The Mystery of Edwin Drood, red. A.J. Cox, Harmondsworth 1974, s. 10-28.
80. Wilson E., Dickens: the Two Scrooges, w: idem, The Wound and the Bow: Seven Studies in Literature, NewYork 1947, s. 1-104.
81. Winter A., Mesmerized: Powers of Mind in Victorian Britain, Chicago 1998.

Relation:

Napis

Volume:

22

Start page:

106

End page:

129

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: