Object structure
Title:

„Breaking Bad” kochanego Stacha. Wokulski jako antybohater

Subtitle:

Napis Seria XXII (2016)

Creator:

Szleszyński, Bartłomiej ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Prus, Bolesław (1847-1912) ; Lalka [The Doll] ; Stanisław Wokulski ; Americancontemporary series ; Breaking Bad ; White, Walter

References:

1. A. Ś. [A. Świętochowski], Aleksander Głowacki (Bolesław Prus), w: T. Sobieraj, Prus versus Świętochowski.W sporze o naukowość, krytykę pozytywistyczną i „Lalkę”, Poznań 2008.
2. Bachórz J., O funkcji starego subiekta w „Lalce”, w: idem, Spotkania z „Lalką”. Mendel studiów i szkiców o powieściBolesława Prusa, Gdańsk 2010.
3. Bachórz J., O pieniądzach i kwestiach ekonomicznych w „Lalce”, w: idem, Spotkania z „Lalką”. Mendel studiów i szkiców o powieściBolesława Prusa, Gdańsk 2010.
4. Bąbel A., Skandal, gafa, prowokacja. Obraz normy obyczajowej i jej naruszania w polskiej powieści drugiejpołowy XIX wieku, Warszawa 2014.
5. Borkowska G., hasło Kobiety i miłość, w: Leksykon „Lalki”, red. A. Bąbel i A. Kowalczykowa, Warszawa2011 (lub: Nowa Panorama Literatury Polskiej w kolekcji cyfrowej PrusPlus (http://nplp.pl/artykul/kobiety-i-milosc/).
6. Forajter W., Paryż Maxime’a Du Campa w oczach Stanisława Wokulskiego (Rekonesans), w: Realiści, realizm,realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. E. Paczoska, B. Szleszyński, D. Osiński, Warszawa 2013.
7. Gloger M., Bolesław Prus i dylematy pozytywistycznego światopoglądu, Bydgoszcz 2007.
8. Grzeniewski L.B., Warszawa „Lalki” Bolesława Prusa, Warszawa 1965.
9. Janowska K., Mucharski P., Rozmowy na nowy wiek, t. 2, (wywiad z Janem Nowakiem-Jeziorańskim), Kraków 2002.
10. Kowalczuk U., O różnicach w świecie „Lalki” w: Światy „Lalki”, red. J.A. Malik, Lublin 2005.
11. Lange A., Przegląd literacki. Bolesław Prus: „Lalka” (cz. III), „Życie” 1890, nr 41.
12. Maciąg K., Czy Bolesław Prus był ekonomicznym fantastą, „Wiek XIX” 2014.
13. Martin B., Difficult Men: Behind the scenes of creative revolution. From “The Sopranos” and “The Wire” to “MadMen” and “Breaking Bad”, 2013.
14. Paczoska E., Lalka czyli rozpad świata, Warszawa 2008.
15. Płachecki M., Szyfry „Lalki”, w: Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. E. Paczoska, B. Szleszyński, D. Osiński, Warszawa 2013.
16. Prus B., Emancypantki, Warszawa 1966.
17. Prus B., Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, t. 9, Warszawa 1960.
18. Prus B., Lalka, oprac. J. Bachórz, Wrocław 1991.
19. Prus B., Słówko o krytyce pozytywnej, w: T. Sobieraj, Prus versus Świętochowski. W sporze o naukowość, krytykę pozytywistyczną i „Lalkę”, Poznań 2008.
20. Ratajczak W., Jak w  świecie „Lalki” ludzie patrzą na siebie?, w: Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, red.J.A. Malik, Lublin 2009.
21. Szleszyński B., Dlaczego Wokulski nie pojechał do Londynu?, w: Podróż i literatura 1864-1914, red. E. Ihnatowicz,E. Paczoska, Warszawa 2008.
22. Szleszyński B., Żywa Lalka, martwy Prus?, „Przegląd Humanistyczny” 2011, nr 5.
23. https://www.amazon.com/Breaking-Bad-Season-RJ-Mitte/dp/B00EEDNR9A [stan z 4 listopada 2016 r.].
24. http://breakingbad.wikia.com/wiki/File:Breaking-bad-remember-my-name.jpg.
25. Chociński, S. 45. Lalka (1968, reż. Wojciech Jerzy Has), portal Esensja, 50 najlepszych polskich filmów wszechczasów, http://esensja.stopklatka.pl/film/publicystyka/tekst.html?id=12163&stronak=9 [stan z 4 listopada2016 r.].
26. Dukaj J., Pan Biały spada w ciemność, http://wyborcza.pl/1,101707,11404695,Pan_Bialy_spada_w_ciemnosc.html][stan z 4 listopada 2016 r.].
27. Orliński W., Kultowy serial „Breaking Bad” po raz pierwszy w  otwartej telewizji, http://wyborcza.pl/1,75475,11638542,Kultowy_serial__Breaking_Bad__po_raz_pierwszy_w_otwartej.html#ixzz3zxbjNmOv[stan z 4 listopada 2016 r.].

Relation:

Napis

Volume:

22

Start page:

130

End page:

149

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: