Object structure
Title:

„Magdalena” Josefa Svatopluka Machara w tłumaczeniu Zofii Trzeszczkowskiej. „Bratnia kontrola” Zenona Przesmyckiego – świadectwo problemów przekładu zachowane w korespondencji

Subtitle:

Napis Seria XXII (2016)

Creator:

Błasińska, Aleksandra

Publisher:

Wydawnictwo IBL

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Trzeszczkowska, Zofia (Adam M-ski) ; Magdalena ; Machar, Josef ; Przesmycki, Zenon (1861-1944) ; translation ; correspondence

References:

1. Koc B., Miriam. Opowieść biograficzna, Warszawa 1890.
2. Lange A. do Adama M-skiego [Z. Trzeszczkowskiej], w: A. Lange, Listy zebrane, wybór, wstęp, oprac.A. Kasica, Kraków 2013.
3. Lange A., Z  literatury czeskiej. („Magdalena” J. Machara przełożył Adam M-ski), „Gazeta Polska” 1899, nr 254.
4. Machar J., Magdalena, Praha 1887.
5. Machar J., Magdalena, tłum. z czes. Adam M-ski, z przedm. A. Langego, Warszawa 1900.
6. M-ski Adam [Zofia Trzeszczkowska] do Zenona Przesmyckiego, BN sygn. 2864.
7. Olech B., Nieznane listy Zofii Trzeszczkowskiej do Miriama, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wiekuXIX, pod red. J. Sztachelskiej i E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s. 401-416.
8. Święch J., Twórczość poetycka Zofii Trzeszczkowskiej (Adama M-skiego) [niepublikowana rozprawa doktorskaobroniona pod kierunkiem prof. dr J. Garbaczowskiej], 1969, Biblioteka UMCS.
9. Wasilewski L., Ze Słowiańszczyzny. Stosunki literackie Czech współczesnych, „Głos” 1896, nr 23.

Relation:

Napis

Volume:

22

Start page:

216

End page:

219

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: