Object structure

Title:

Józef Wittlin – na szlakach ucieczki i ocalenia

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2018)

Creator:

Zajączkowski, Ryszard

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

polish literature

References:

1. A. P. Coleman o Wittlinie. „Wiadomości Polskie” 1942, nr 98. ; 2. Antology of Creative Writing in Europe 1920–1940. Ed. K. Mann, H. Kesten. New York 1943. ; 3. M. Danilewicz-Zielińska, Prozaik czy poeta? „Wiadomości” 1973, nr 50. ; 4. B. Dorosz, Lechoń i Tuwim – dzieje trudnej przyjaźni. Warszawa 2004. ; 5. B. Dorosz, Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939–1969. Warszawa 2013. ; 6. J. M. Fralado, Communist Conception of „Europe” and the Beginning of the Cold War. W: Europe, Nationalism, Communism. Essays on Poland. Frankfurt am Main 2008, s. 111–115. ; 7. Joseph Wittlin by Wittlin. „Books Abroad” 1942, Winter. ; 8. I. J. Kamiński, Wittlin z kresów. W: Polska literatura emigracyjna. Red. W. Białasiewicz. Lublin 1983, s. 143–150. ; 9. Z. Kubiak, Przyjaźnie poetyckie Józefa Wittlina. Warszawa 1995. ; 10. Listy Józefa Wittlina do Czesława Miłosza. Oprac. R. Zajączkowski. „Pamiętnik Literacki” 2017, z. 1, s. 165-186. ; 11. „Mój ojciec żył pisaniem, ono go pochłaniało”, Z E. Wittlin-Lipton rozmawia W. S. Wocław. W zb.: Etapy Józefa Wittlina. Red. W. Ligęza, W. S. Wocław. Kraków 2014, s. 242–243. ; 12. A. Nossowska, Z dziejów pomocy polskim żołnierzom i uchodźcom przebywającym we Francji w czasie II wojny światowej. „Słupskie Studia Historyczne” nr 16 (2010). ; 13. Przemówienie Wittlina do Polaków w kraju z wieczerzy PEN Clubu w New Yorku. „Nowy Świat” 1941, nr z 22 V. ; 14. Z. J. Słuszek, Tale of the Unknown Polish Soldier. „Nowy Świat” 1941, nr z 5 X. ; 15. J. Starnawski, Listy Józefa Wittlina (1896–1976) do Giovanniego Mavera (1891–1970). „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 2006. ; 16. J. Święch, Literatura polska w latach II wojny. Wyd. 6, 2 dodruk. Warszawa 2010. ; 17. N. Taylor-Terlecka, Józefa Wittlina pierwsze kroki na Nowym Kontynencie. W zb.: Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria 1. Red. B. Nowacka, B. Szałasta-Rogowska. Katowice–Toronto 2014. ; 18. N. Taylor-Terlecka, Orfeusz i Kostucha. Ostatnie chwile Józefa Wittlina. „Konteksty Kultury” 2015, z. 4, s. 500. ; 19. T. Terlecki, Rozmowa o poezji. W: F. Śmieja, Siedem rozmów o poezji. Toronto 1990. ; 20. D. S. Wandycz, Polski Instytut Naukowy w Ameryce. W trzydziestą rocznicę 1942–1972. Nowy Jork 1974. ; 21. J. Wittlin, Abbaye de Royaumont. „Wiadomości Literackie” 1939, nr 27. ; 22. J. Wittlin, Ból drzewa. "Nowy Świat" 1941, nr z 12 IV. ; 23. J. Wittlin, Dokąd chciałbym wrócić? "Nowy Świat" 1941, nr z 23 XI. ; 24. J. Wittlin, Gorzkie uświadomienie. O twórczości w kraju i na emigracji. "Nowy Świat" 1941, nr z 30 XI. ; 25. J. Wittlin, Jeszcze o „Pastorałce”. "Nowy Świat" 1943, nr z 10 I, s. 13, 20. ; 26. J. Wittlin, List do Cz. Miłosza, z 13 III 1947. Beinecke Library, New Haven. Archiwum Czesława Miłosza. ; 27. J. Wittlin, List do Cz. Miłosza, z 16 VII 1951. Beinecke Library, New Haven. Archiwum Czesława Miłosza. ; 28. J. Wittlin, Listy do redaktorów „Wiadomości”. Oprac., przypisy J. Olejniczak. Konsultacja edytorska B. Dorosz. Toruń 2014. ; 29. J. Wittlin, Matka żegna jedynaka. "Nowy Świat" 1941, nr z 8 VI. ; 30. J. Wittlin, O „Soli ziemi”. "Nowy Świat" 1941, nr z 28 XII. ; 31. J. Wittlin, Oda na cześć mowy i poezji polskiej. "Nowy Świat" 1941, nr z 14 XII. ; 32. J. Wittlin, Pieśń wigilijna o Mickiewiczu. "Nowy Świat" 1941, nr z 21 XII. ; 33. J. Wittlin, Polish Literature: A Post Scriptum. „Books Abroad” 1956, nr 2, s. 17. ; 34. J. Wittlin, A Quarter Century of Polish Literature (1927–1952). „Books Abroad” 1956, nr 1. ; 35. J. Wittlin, Tren XX. "Nowy Świat" 1942, nr z 13 XI. ; 36. J. Wittlin, Wieczyste skarby kultury polskiej. „Nowy Świat" 1941, nr z 6 IV. ; 37. E. Wittlin-Lipton, Z dnia na dzień. Reportaż z modą w tle z czasów zawieruchy. Przeł. L. MacMillan. Toruń 2012. ; 38. R. Zajączkowski, Literatura i życie. O współpracy Józefa Wittlina z Walterem Landauerem i tłumaczeniach „Soli ziemi”. „Pamiętnik Literacki” 2016, z. 1, s. 201-213.

Issue:

1

Start page:

199

End page:

216

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514 ; 10.18318/pl.2018.1.11

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by: