Object structure
Title:

Intrygujący trójgłos - małżeństwo Magdaleny i Hieronima Floriana Radziwiłłów w świetle listów Konstancji z Gnińskich Czapskiej

Subtitle:

Napis Seria XXIII (2017)

Creator:

Maciejewska, Iwona

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Konstancja Czapska née Gnińska ; Magdalena Radziwiłł née Czapska ; Hieronim Florian Radziwiłł ; letters ; epistolary conventions

References:

1. Bartoszewicz K., Radziwiłłowie: początek i dzieje rodu, typy i charaktery. Rycerze, zdrajcy,pobożni,filantropi, dziwacy. Obrazy z życia domowego. Kobiety Radziwiłłowskie. Upadek Nieświeża i jego odrodzenie, Warsza- wa-Kraków 1927;
2. Bielska M., Buntownik z wyboru - Tomasz Czapski, starosta knyszyński (1740-1784), Białystok 2007, pbc. biaman.pl/Content/3506/martyna_bielska.pdf;
3. Bieńkowski T, Panegiryk a życie literackie w Polsce XVI i XVII w., w: Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku, red. H. Dziechcińska, „Studia Staropolskie”, t. 48, Wrocław 1980, s. 183-196;
4. Dygdała J., Zycie polityczne Prus Królewskich u schyłku ich związku z Rzecząpospolitą w XVIII wieku. Tendencje unifikacyjne a partykularyzm, Warszawa-Poznań-Toruń 1984;
5. Dymnicka-Wołoszyńska H., Radziwiłł Hieronim Florian, w: Polski słownik biograficzny, t. 30, Kraków 1980, s. 85-88;
6. Gad R, "Najukochańszy tyran" - Hieronim Flońan Radziwiłł w listach drugiej żony Magdaleny z Czapskich, „Wieki Stare i Nowe” 2015, t. 8 (13), s. 69-87;
7. Gad P., Legenda o okrutniku Hieronimie Florianie Radziwille, „Rocznik Bialskopodlaski” 2014, t. 22, s. 9-28;
8. „Gdybym Cif, moje Serce, za męża nie miała, żyć bym nie mogła". Listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat 1744-1759, wstęp i oprać. I. Maciejewska, K. Zawilska, Olsztyn 2016;
9. Karkucińska W., Anna z Sanguszków Radziwiłłowa (1676-1746). Działalność gospodarcza i mecenat, Warszawa 2000;
10. Kotłubaj E., Galena nieświeżskaportretów Radziwiłłowskich, Wilno 1857;
11. Królikowski B., Wśród Sarmatów. Radziwiłłowie i pamiętnikarze, Lublin 2000;
12. Kulesza-Woroniecka I., Rozwody w rodzinach magnackich w Polsce XVI-XVIII wieku, Poznań-Wroclaw 2002;
13. Lesiński J., Spory o dobra neuburskie, „Miscellanea Historico-Archivistica” 1996, t. 6, s. 95-132.
14. Maciejewska I., Dylematy badacza dawnej epistolografii, „Prace Językoznawcze” 2016, nr 18/2, s. 139-147;
15. Maciejewska I., O przyczynach powściągliwości w wyrażaniu uczuć w staropolskich gatunkach autobiograficznych, w: eadem, Miłość i erotyzm w piśmiennictwie czasów saskich, Olsztyn 2013, s. 177-183;
16. Maciejewska I., Rola diariusza Hieronima Floriana Radziwiłła w edycji listów Magdaleny z Czapskich Radziwitlowej, „Prace Literaturoznawcze” 2015, nr 4, s. 255-267;
17. Maciejewska I., Zawilska K., „Białogłowy dokazują, czego chcą“, czyli o sztuce przekonywania i pochlebstwa (listy Konstancji i Magdaleny Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła), w: Kobieta i mężczyzna. Jedna przestrzeń — dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 263-271;
18. Maciejewska I., Zawilska K., Magdalena z Czapskich Radziwiłłowa - potulna żona czy mistrzyni intrygi?, w: Niepokorne. Kon- strukty kobiece w kulturze, red. B. Walęciuk-Dejneka, J. Posłuszna, Kraków 2014, s. 35-45;
19. Matuszewicz M., Diariusz życia mego, oprać, i wstęp B. Królikowski, komentarz Z. Zielińska, 1.1:1714- -1757, Warszawa 1986;
20. Matuszewska P., Listowniki polskie. Stan i perspektywy badań, w: eadem, Gry z adresatem. Studia o poezji i epistolografii wieku oświecenia, Wrocław 1999, s. 105-121;
21. Miozga E., Osiemnastowieczne listowniki. Teoria i praktyka, Katowice 2000;
22. Nowakowski T., Serce nadgryzione przez myszy, czyli w rodzinie byli również szaleńcy, w: idem, Radziwiłłowie, Lublin 2005, s. 159-176;
23. Penkała A., Przeciw prawu, tradycji i obyczajowi. Sprawy procesowe szlacheckich małżeństw w księgach sądów grodzkich z terenu województwa krakowskiego w czasach saskich, Kraków 2017;
24. Radziwiłł H.F., Diariusze i pisma różne, oprać, i wstęp M. Brzezinowa, Warszawa 1998;
25. Radziwiłł H.F., Rzeczy, którymi najgodniejszego mogf zabawić gościa, wstęp i oprać. A. Zamoyski, Warszawa 1999;
26. Romaniuk P.P., (rec.): Hieronima Floriana Radziwiłła Diariusze i pisma różne, „Kwartalnik Historyczny” 2001, z. 4, s. 145-149;
27. Sajkowski A., Nicht bardzi kochać nade mnie nie może”, w: Staropolska miłość. Z dawnych listów i pamiętników, Poznań 1981, s. 205-262;
28. Sajkowski A., Magdeczka i Hierosinek, w: Staropolska miłość. Z dawnych listów i pamiętników, Poznań 1981, s. 263-280;
29. Sajkowski A., Na bialskim zamku, w: idem, Od „Sierotki“ do Jłybeńki“, Poznań 1965, s. 175-209;
30. Skrzypietz A., Hieronim Florian Radziwiłł w zalotach, w: Codzienność i niecodzienność oświeconych, cz. 2: W rezydencji, podróży i na scenie publicznej, red. B. Mazurkowa, Katowice 2013, s. 102-114;
31. Walczak E., Kariera rodu Czapskich w XVI-XVIII wieku, „Rocznik Gdański” 1996, z. 1, s. 65-85.
32. Wichrowska E., Twoja śmierć. Początki dziennika intymnego w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Antoni Ostrowski „Zycie najlepszej żjony opisane przez czułego jej małżonka dla kochanych dzieci“ oraz „Dziennik moich uczuć, czyli elegia serca“, Warszawa 2012;
33. Wilkoń A., Dzieje języka artystycznego w Polsce. Język i style literatury barokowej, Kraków 2002.

Relation:

Napis

Volume:

23

Start page:

39

End page:

53

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2017.1.3

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ;

Access:

Open

×

Citation

Citation style: