Object structure
Title:

Listy Jana Lemańskiego do Stefana Żeromskiego i jego rodziny

Subtitle:

Napis Seria XXIII (2017)

Creator:

Utkowska, Beata ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Lemański, Jan ; Żeromski, Stefan

References:

1. Borowy W., O Żeromskim. Rozprawy i szkice, Warszawa 1964;
2. Butrym S., Budowa i dzieje ochronki im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie, w: Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, przedmowa I. Iskrzycka, słowo wstępne F. Araszkiewicz, Nałęczów [b.r.];
3. Hendzel W., Ironista i marzyciel. O życiu i twórczości Jana Lemańskiego, Opole 1984;
4. Jabłoński J.W., Wpisany w wiek zmian: pamiętnik samorządowca, Pniewo 2013;
5. Korespondencja Stanisława Masłowskiego, BN, rkps 7266;
6. Korespondencja Stefana Żeromskiego, BN, rkps akc. 17 218, t. 11, 21, 22, 40;
7. Korespondencja i papiery Oktawii z Radziwiłłowiczów Żeromskiej, 1v. Rodkiewiczowej, BN, rkps 7349;
8. Kwiatkowski J., Jan Lemański, w: Polski słownik biograficzny, red. E. Rostworowski, t. 17, Wrocław-Warszawa-Kraków 1972, s. 29-31;
9. Legutko G., Niespokojny płomień. Życie i twórczość Gustawa Daniłowskiego, Kielce 2011;
10. Lemański J.W., Listy Stefana Żeromskiego do Jana Lemańskiego o Towarzystwie Literatów Polskich, „Kurier Literacko-Naukowy” 1935, nr 48;
11. Leśmian B., Utwory rozproszone. Listy, oprac. J. Trznadel, Warszawa 1962;
12. Nagórska W., Prace konspiracyjno-oświatowe w Nałęczowie w latach 1905-1907, w: Wspomnienia o Stefanie
13. Żeromskim, zebrał i oprac. S. Eile, Warszawa 1961;
14. Pigoń S., Hajże na Miriama!, „Stolica” 1967, nr 18 (przedruk: idem, Wiązanka historycznoliteracka, Warszawa 1964, s. 316-324);
15. Reymont W.S., Dziennik nieciągły. 1887-1924, oprac. B. Utkowska, Kraków 2009;
16. Reymont W.S., Korespondencja 1890-1925, oprac. B. Koc, Warszawa 2002;
17. Sprawa sprowadzenia do kraju prochów Juliusza Słowackiego w roku 1909: 1. J. Zborowski, S. Żeromski i Akademicki Komitet dla Sprowadzenia Zwłok Słowackiego do Kraju, 2. S. Pigoń, Zabiegi o wzniesienie Słowackiemu grobowca w Tatrach, w: Miscellanea z pogranicza XIX i XX wieku, red. S. Pigoń, „Archiwum Literackie” t. 8, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, s. 425-466;
18. Tynecki J., Miciński – Reymont – „Chimera”, „Prace Polonistyczne” 1968, seria 24, s. 241-258;
19. Wawrzeniecki M., Poszukiwania zabytków przedhistorycznych w Królestwie Polskim, „Materiały Antropologiczno- Archeologiczne i Etnograficzne” 1912, t. 12, s. 34-52;
20. Wspomnienia o Stefanie Żeromskim, zebrał E.L. Migasiński, Warszawa 1927;
21. Żarnecka Z., Działalność oświatowa Faustyny Morzyckiej na tle epoki 1864-1910, Warszawa 1948;
22. Żeromski S., Pisma zebrane, red. Z. Goliński, kontynuacja red. Z.J. Adamczyk, t. 25: Publicystyka 1889-1919, oprac. Z.J. Adamczyk, Warszawa-Kielce 2016;
23. Żeromski S., Pisma zebrane, red. Z. Goliński, t. 3: „Duma o hetmanie” i inne utwory epickie, oprac. Z. Goliński, Warszawa 1987;
24. Żeromski S., Pisma zebrane, red. Z. Goliński, t. 36: Listy 1897-1904, oprac. Z.J. Adamczyk, Warszawa 2003;
25. Żeromski S., Pisma zebrane, red. Z. Goliński, t. 37: Listy 1905-1912, oprac. Z.J. Adamczyk, Warszawa 2006.

Relation:

Napis

Volume:

23

Start page:

215

End page:

240

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Source

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2017.1.13

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: