Object structure
Title:

Siedem kartek, siedem nieszczęść. Fragmenty dziennika Marii z Trębickich Faleńskiej w zbiorach Biblioteki Narodowej

Subtitle:

Napis Seria XXIII (2017)

Creator:

Bąbel, Agnieszka

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Faleńska, Maria ; diary ; dating ; observation

References:

1. Callier E., Słopanowo, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, t. 10, Warszawa 1889, s. 829;
2. Faleński F.M., Wspomnienia z mojego życia, oprac. J. Rudnicka, w: Miscellanea z pogranicza XIX i XX wieku, red. S. Pigoń, „Archiwum Literackie”, t. 8, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1964, s. 8-114;
3. Grzędzielska M., Felicjan – poeta nieszczęśliwy, w: F. Faleński, Wiersze wybrane, wybór i wstęp M. Grzędzielska, Warszawa 1961, s. 5-28;
4. Korespondencja Karola Estreichera z Marią i Felicjanem Faleńskimi (1867-1903), oprac. i komentarz J. Rudnicka, Wrocław 1957;
5. Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego, wybór i oprac. J. Got, J. Szczublewski, t. 1 (1859-1880), t. 2 (1881-1909), Warszawa 1965;
6. Kowalczuk U., Felicjan Faleński. Twórczość i obecność, Warszawa 2002;
7. Lejeune Ph., „Drogi zeszycie…”, „drogi ekranie…”. O dziennikach osobistych, tłum. A. Karpowicz, M. i P. Rodakowie, wybór, wstęp i oprac. P. Rodak, Warszawa 2010;
8. Modrzejewska H., Wspomnienia i wrażenia (Memories and Impressions of Helena Modjeska), tłum. M. Promiński, Kraków 1957;
9. Pamiętniki i relacje w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej, oprac. D. Kamolowa, przy współpr. T. Sieniateckiej, Warszawa 1998, s. 90;
10. Prus B., Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, t. 12, Warszawa 1962;
11. Prus B., Lalka, oprac. J. Bachórz, t. 2, Wrocław 1998;
12. Szczublewski J., Modrzejewska. Życie w odsłonach, Warszawa 2009;
13. Szenic S., Maria Kalergis, wyd. 3 uzup., Warszawa 1968;
14. Tyrowicz M., Faleńska z Trembickich (Trębickich) Maria, w: Polski słownik biograficzny, t. 6, Kraków 1948;
15. Faleński Felicjan Medard, w: Polski słownik biograficzny, t. 6, Kraków 1948;
16. Zaleski A., Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjaciółki przez baronową XYZ, oprac. R. Kołodziejczyk, Warszawa 1971.

Relation:

Napis

Volume:

23

Start page:

241

End page:

248

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2017.1.14

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: