Object structure
Title:

Z prac nad korpusem polsko- oraz rosyjskojęzycznych wiadomości przesyłanych na kartach pocztowych w drugiej połowie XX w. Zagadnienia transkrypcji i anotowania

Subtitle:

Napis Seria XXIII (2017)

Creator:

Dzienisiewicz, Daniel ; Wierzchoń, Piotr

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

postcards ; corpus linguistics ; digitalization ; transcription ; annotating

References:

1. Aksjosemiotyka karty pocztowej, red. P. Banaś, Wrocław 1993;
2. Aksjosemiotyka karty pocztowej II, red. P. Banaś, Wrocław 2004;
3. Baranowska M., Posłaniec uczuć: prywatna historia pocztówki, Warszawa 2003;
4. Duninówna H., Warszawskie nowinki 1815-1900, Warszawa 1970;
5. Furgalska A., Warchala J., O tekstach pozdrowień, „Socjolingwistyka” 4, red. W. Lubaś, Warszawa-Kraków-Katowice 1982, s. 123-127;
6. Kotłowski J., Dawne pocztówki: historia, ikonografia, kolekcjonerstwo, Warszawa 1998;
7. Kossecki J., Podstawy nowoczesnej nauki c o cywilizacjach. Socjologia porównawcza cywilizacji, Katowice 2003;
8. Немчинова Н.В., Корпоративная поздравительная открытка: коммуникативный и деловой аспект, „Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена” 2008, № 12 (86), s. 217-221;
9. Немчинова Н.В., Лингвокогнитивное описание текста корпоративной поздравительной открытки, „Вестник Кемеровского государственного университета” 2012, № 4, s. 71-75;
10. Низеева Д.Р., Текстовое сопровождение поздравительных открыток (на материале немецкого языка), „Филология и культура” 2014, № 36, s. 41-44;
11. Marcjanik M., Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2013;
12. Postkarten erzählen Geschichte: Die Stadt Posen 1896−1918 // Pocztówki opowiadają historię: Miasto Poznań 1896−1918, red. S. Kemlein, Lüneburg 1997;
13. Paryzek P., Pozyskiwanie danych leksykalnych z tekstów elektronicznych (na materiale czasopisma naukowego), Poznań 2011 (praca doktorska napisana pod kierunkiem P. Wierzchonia);
14. Самбур М.В., Открытка в контексте культуры: атрибуция, научное описание, экспонирование, Москва 2014.

Relation:

Napis

Volume:

23

Start page:

277

End page:

301

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2017.1.17

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: