Object structure
Title:

O twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny. Materiał archiwalny z zespołu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z połowy 1955 roku

Subtitle:

Napis Seria XXIII (2017)

Creator:

Budrowska, Kamila ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

censorship ; Iłłakowiczówna, Kazimiera ; source materials ; GUKPPiW

References:

1. Ady E., Wybór poezji, przedm. L. Keviczky, sł. wst. S. Vincenz, Biblioteka Polska, Budapeszt 1943;
2. Āprily L., Wybór poezji, tłum. K. Iłłakowiczówna, J. Kot, S. Vincenz, Biblioteka Polska, Budapeszt 1943;
3. Budrowska K., Wewnętrzne pismo cenzury. „Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny w latach 1952-1955, w: eadem, Studia i szkice o cenzurze w Polsce Ludowej w latach 40. i 50. XX wieku, Białystok 2014, s. 95-106;
4. Carnegie D., Jak uszczęśliwiać innych i być szczęśliwym?, streściła K. Iłłakowiczówna, Albertinum, Poznań 1948;
5. Dorosz B., Kazimiera Iłłakowiczówna, w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, t. 3, red. J. Czachowska i A. Szałagan, Warszawa, 1994, s. 294-299;
6. Goethe J.W., Egmont. Tragedia, oprac. Z. Ciechanowska, Ossolineum, Wrocław 1956.
7. Grzegorczyk P., Wiersze Iłłakowiczówny, „Tygodnik Powszechny” 1950, nr 7, s. 6;
8. Iłłakowiczówna K., Bajeczna historia o królewiczu La-fi-Czaniu, o żołnierzu Soju i o dziewczynce Klio. [Powieść dla dzieci], E. Wende i Sp., Warszawa 1918;
9. Iłłakowiczówna K., Ballady bohaterskie [Wiersze], Ossolineum, Lwów 1934 (antydatowane 1933);
10. Iłłakowiczówna K., Czarodziejskie zwierciadełka. 50 wróżb wierszem, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1928;
11. Iłłakowiczówna K., Ikarowe loty. [Wiersze], „Książka”, Kraków 1908;
12. Iłłakowiczówna K., Kolędy polskiej biedy. (W wigilię powrotu). [Wiersze], Praca, Piotrogród 1917;
13. Iłłakowiczówna K., Lekkomyślne serce. [Wiersze], Czytelnik, Warszawa 1959;
14. Iłłakowiczówna K., Obrazy imion wróżebne [Wiersze], Hoesick, Warszawa 1926;
15. Iłłakowiczówna K., Opowieść o moskiewskim męczeństwie [Poemat]; Złoty wianek [Wiersze], Hoesick, Warszawa 1927;
16. Iłłakowiczówna K., Pisarze wobec dziesięciolecia, „Nowa Kultura” 1954, nr 12, s. 3;
17. Iłłakowiczówna K., Płaczący ptak [Wiersze], Hoesick, Warszawa 1927;
18. Iłłakowiczówna K., Poezje zebrane, zebrali, oprac. i bibliogr. sporządzili J. Biesiada, A. Żurawska-Włoszczyńska, wstęp J. Ratajczak, I. Chmielewska, t. 1-4, Toruń 1999.
19. Iłłakowiczówna K., Poezje. 1940-1954, PAX, Warszawa 1954;
20. Iłłakowiczówna K., Połów [Wiersze], J. Mortkowicz, Warszawa 1926;
22. Iłłakowiczówna K., Rymy dziecięce. [Wiersze], K. Stryjeński, Kraków 1922;
23. Iłłakowiczówna K., Słowik litewski. Poezje, Gebethner i Wolff, Warszawa 1936;
24. Iłłakowiczówna K., Ścieżka obok drogi, Towarzystwo Wydawnicze Rój, Warszawa 1939;
25. Iłłakowiczówna K., Śmierć Feniksa. [Wiersze], Ignis, Warszawa 1922
26. Iłłakowiczówna K., Trzy struny [Wiersze], Skład główny Księgarni Polskiej, Piotrogród 1917;
27. Iłłakowiczówna K., Wesołe wierszyki, Gebethner i Wolff, Warszawa 1934 (antydatowane 1933);
28. Iłłakowiczówna K., Wici. Cieniom roku 1914 poświęcone. [Wiersze], Gebethner i Wolff, Warszawa 1914;
29. Iłłakowiczówna K., Wiersze bezlistne. Zbiór poezji z lat 1936-1941, Komitet Obywatelski dla Spraw Opieki nad Uchodźcami Polskimi na Węgrzech, Budapeszt 1942;
30. Iłłakowiczówna K., Wiersze o Marszałku Piłsudskim. 1912-1935, Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1936;
31. Iłłakowiczówna K., Wiersze religijne. 1912-1954, przedm. Z. Pędziński, Albertinum, Poznań 1955;
32. Iłłakowiczówna K., Wiersze wybrane. 1912-1947, posł. W. Szewczyk, W. Bąk, Łódź 1949;
33. Iłłakowiczówna K., Wybór wierszy, wyb. W. Kubacki, PIW, Warszawa 1956;
34. Iłłakowiczówna K., Z głębi serca [Wiersze], Gebethner i Wolff, Warszawa 1928;
35. Iłłakowiczówna K., Z rozbitego fotoplastykonu. [Proza poetycka], PIW, Warszawa 1957;
36. Iłłakowiczówna K., Z wycieczki jesiennej [cykl] (Liście, Z dębem dąb, Wątpliwość, Były lilie, Stokrotki, Najlepiej, Pasł się obłok), „Twórczość” 1955, nr 2, s. 3-4;
37. Iłłakowiczówna K., Zwierciadło nocy [Wiersze], J. Mortkowicz, Warszawa 1928 (antydatowane 1927);
38. Kondek S.A., Władza i wydawcy. Polityczne uwarunkowania produkcji książek w Polsce w latach 1944-1949, Warszawa 1993;
39. Lestyan S., W Bukowińskiej Puszczy. [Opowieść przygodowo-przyrodnicza dla młodzieży], tłum. i przyp. K. Iłłakowiczówna, Nasza Księgarnia, Warszawa 1953;
40. Mac Cullagh F., Prześladowanie chrześcijaństwa przez bolszewizm rosyjski. [Studium], Wyd. Księży Jezuitów, Kraków 1924;
41. Mamoń B., O wierszach Iłłakowiczówny, „Tygodnik Powszechny” 1955, nr 15, s. 12, 15;
42. Molnar I., Kazimiera Iłłakowiczówna a język i literatura węgierska, w: Z dziejów polsko-węgierskich stosunków historycznych i literackich, red. I. Csaplaros, A. Sieroszewski, Warszawa 1978, s. 189-196;
43. Schiller F., Don Carlos. Poemat dramatyczny, PIW, Warszawa 1954;
44. Sławoj Składkowski F., Strzępy meldunków, Instytut Badania Najnowszej Historii Polski, Warszawa 1936;
45. Tamasi A., Abel w puszczy. [Powieść], cz. 1-2, Wiedza, Warszawa 1948;
46. Tołstoj L., Anna Karenina. Powieść, t. 1, 3-4, PIW, Warszawa 1952-1953;
47. Wielopolska J.M., Pliszka w jaskini lwa. Rozważania nad książką Iłłakowiczówny „Ścieżka obok drogi”, druk J. Zielony, Warszawa 1939.

Relation:

Napis

Volume:

23

Start page:

364

End page:

386

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2017.1.21

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: