Object structure
Title:

Barwa komiczna [Królewny Lali] Adama Mickiewicza. Od baśni Apulejusza z Madaury o Amorze i Psyche do "Duszeńki" Ippolita F. Bogdanowicza

Subtitle:

Napis Seria XXIV (2018)

Creator:

Szczeglacka-Pawłowska, Ewa

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

[Królewna Lala] [The Princess Doll] by Adam Mickiewicz ; comic poem ; the Romantic mythical

References:

1. Apulejusz, Metamorfozy albo złoty osioł, tłum. E. Jędrkiewicz, wstępem i objaśnieniami opatrzył T. Sinko, BN 79, Wrocław 1953;
2. Biernacki A., Problematyka folkloru w drobnych utworach Mickiewicza, w: Ludowość Mickiewicza, red. J. Krzyżanowski, R. Wojciechowski, Warszawa 1968.;
3. Blüth R., Mickiewicz wobec ruchu literackiego w Rosji w okresie 1826-29, „Pamiętnik Literacki” 1925-1926, nr 1, s. 403-417;
4. Bogdanowicz I.F., Duszeńka, driewniaja powiest' w wolnych stichach, w: Russkaja poezjia XVIII wieka, wstupitielnaja stat'ja i sostawlienije G. P. Makogonienko, Moskwa 1972, s. 291-269;
5. Borowy W., O poezji Mickiewicza, Lublin 1999;
6. Dąbrowski R., Poemat heroikomiczny w literaturze polskiego oświecenia, Kraków 2004;
7. Kleiner J., Z Mickiewiczowskich drobiazgów: król Bobo i królewna Lala, „Pamiętnik Literacki” 1955, nr 4;
8. Krejči K., Wybrane studia slawistyczne. Kultura. Literatura. Folklor, Warszawa 1972;
9. Kubiak Z., Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997;
10. La Fontaine Jean, Les amours de Psyché et de Cupidon; avec le poëme d’Adonis, Paris 1801;
11. Maślanka J., O rękopisie „Wspomnień” Marii Goreckiej, w: idem, Z dziejów literatury i kultury, Kraków 2001;
12. Mickiewicz A., Dzieła, red. nacz. Z. J. Nowak, Z. Stefanowska, Cz. Zgorzelski, t. 2: Poematy, oprac. W. Floryan, przy współpracy K. Górskiego i Cz. Zgorzelskiego, Warszawa 1994; t. 8: Literatura słowiańska. Kurs pierwszy, oprac. J. Maślanka, Warszawa 1997;
13. Opacki I., Krzyżowanie się postaci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji, „Pamiętnik Literacki” 1963, z. 4;
14. Orłowska A., Motywy folklorystyczne w rosyjskim poemacie komicznym XVIII wieku, w: Inspiracje ludowe w literaturach słowiańskich XI-XXI wieku, red. I. Rzepnikowska, Toruń 2009;
15. Orłowska A., Rosyjski poemat komiczny XVIII – początki XIX wieku (próba opisu typologicznego), Lublin 2013;
16. Pawłowski K., Baśń o Erosie i Psyche Apulejusza z Madaury. Duchowe aspekty baśni, „Vox Patrum” 2016, nr 36, t. 65;
17. Pigoń S., „Pan Tadeusz”. Wzrost, wielkość i sława. Studium literackie, Warszawa 1934;
18. Prussak M., Poezja i dym, „Pamiętnik Literacki” 2005, z. 4;
19. Sinko T., Mickiewicz i antyk, Wrocław-Kraków 1957;
20. Sinko T., O tradycjach klasycznych Adama Mickiewicza, Kraków 1923;
21. Sinko T., Wstęp, w: Apulejusz, Metamorfozy albo złoty osioł, tłum. E. Jędrkiewicz, wstępem i objaśnieniami opatrzył T. Sinko, BN 79, Wrocław 1953;
22. Sudolski Z., Mickiewicz. Opowieść biograficzna, Warszawa 1995;
23. Szmydtowa Z., Czynniki gawędowe w twórczości Mickiewicza, „Pamiętnik Literacki” 1948, nr 38;
24. Weintraub W., Poeta i prorok: rzecz o profetyzmie Mickiewicza, Warszawa 1998;
25. Wspomnienia o Adamie Mickiewicza opowiedziane najmłodszemu bratu przez Marię Gorecką, Kraków 1897;
26. Wiedernikowa N.M., Russkaja narodnaja skazka, Moskwa 1975;
27. Zbyrowski Z., Rosyjski poemat romantyczny, Wrocław 1981.

Relation:

Napis

Volume:

24

Start page:

25

End page:

41

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2018.1.3

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

×

Citation

Citation style: