Object structure
Title:

Zygmunt Krzyżanowski w kontekście literatury mniejszej – zarys problematyki badawczej

Subtitle:

Napis Seria XXIV (2018)

Creator:

Łaniewski, Paweł

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Krzyżanowski ; minor literature ; schizoanalysis ; post-symbolism

References:

1. Bowszek A., Głazami druga. (Matieriały k biografii Sigizmunda Dominikowicza Krżyżanowskogo), w: Sigizmund. Krżyżanowskij. Sobranije soczinienij w szesti tomach, t. 6, sost. i komm. W. Perlmuter, Moskwa-Sankt Petersburg 2013;
2. Deleuze G., Fałda. Leibniz a barok, tłum. M. Janik, S. Królak, Warszawa 2014;
3. Deleuze G., Guattari F., Anty-Edyp. Kapitalizm i schizofrenia, tłum. T. Kaszubski, Warszawa 2017;
4. Deleuze G., Guattari F., Kafka. Ku literaturze mniejszej, tłum. A.Z. Jaksender, K. M. Jaksender, wstęp i red. nauk. C. Rudnicki, Kraków 2016;
5. Deleuze G., Guattari F., Tysiąc plateau, tłum. J. Bednarek, red. J. Bednarek, B. Banasiak, przedm. M. Herer, Warszawa 2015;
6. Jewtuszenko J., Strofy wieka. Antołogija russkoj poezii, Moskwa 1999;
7. Krżyżanowskij S., Wozwraszczenije Miunchgauziena, w: Sigizmund Krżyżanowskij. Sobranije soczinienij w piati tomach, t. 2, sost. i komm. W. Perlmuter, Sankt Petersburg 2000;
8. Krżyżanowskij S., Zapisnyje tietradi, w: Sigizmund. Krżyżanowskij. Sobranije soczinienij w szesti tomach, t. 5, sost. i komm. W. Perlmuter, Moskwa-Sankt Petersburg 2010;
9. Krżyżanowskij S., Kniżnaja zagadka, w: Sigizmund Krżyżanowskij. Sobranije soczinienij w piati tomach, t. 2, sost. i komm. W. Perlmuter, Sankt Petersburg 2000;
10. Krżyżanowskij S., Matieriały k biografii Gorgisa Katafalaki, w: Sigizmund Krżyżanowskij. Sobranije soczinienij w piati tomach, t. 2, sost. i komm. W. Perlmuter, Sankt Petersburg 2000;
11. Neumann B., Franz Kafka: Aporie asymilacji. Rekonstrukcja tryptyku powieściowego, tłum. S. Mrożek, Wrocław 2012;
12. Promach L., Słowoobrazowatielnyje osobiennosti leksiczeskich nowoobrazowanij S.D. Krżyżanowskogo, dissiertacija na soiskanije uczenoj stiepieni kandidata fiłołogiczeskich nauk, naucznyj rukowoditiel: doktor fiłołogiczeskich nauk, profiessor T. W. Popowa, Uralskij Fiedieralnyj Uniwiersitet imieni pierwogo prezidenta Rossii B.N. Jelcyna;
13. Reale G., Historia filozofii starożytnej, tłum. E. I. Zieliński, t. 1. Od początków do Sokratesa, Lublin 2005;
14. Renaut A., Era jednostki – przyczynek do historii podmiotowości, tłum. D. Leszczyński, Wrocław 2001;
15. Sidorina T. J., Fiłosofija krizisa. Uczebnoje podsobije, Moskwa 2003;
16. Toporow W. N., „Minus”-prostranstwo Sigizmunda Krżyżanowskogo, w: Sigizmund Krżyżanowskij. Sobranije soczinienij w szesti tomach, t. 6, sost. i komm. W. Perlmuter, Moskwa-Sankt Petersburg 2013.

Relation:

Napis

Volume:

24

Start page:

84

End page:

104

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2018.1.6

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

×

Citation

Citation style: