Object structure
Title:

Ilja Erenburg i Dmitrij Fiłosofow: dwa spojrzenia na Polskę okresu międzywojennego

Subtitle:

Napis Seria XXIV (2018)

Creator:

Moczałowa, Wiktoria

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Polish-Russian cultural relations ; Ilya Ehrenburg ; Vladimir Mayakovsky ; Dmitry Filosofov

References:

1. Białokozowicz B., Józef Czapski i triumwirat literacki (Dymitr Mereżkowski, Zinaida Gippius i Dymitr Fiłosofow), seria: „Kresy i Pogranicza”, Olsztyn 1995;
2. Choriew W.A., Polsza i poliaki głazami russkich litieratorow, Moskwa 2005;
3. Durrant J.S., „Uż takowa nasza sud'ba…” Nowoje iz warszawskogo archiwa D.W. Fiłosofowa, „Nasze nasledije” 2002, nr 63-64;
4. Erenburg I., Ludi, gody, żyzn', podgot. I.I. Erenburg, B. J. Frezinski, Moskwa 1990;
5. Erenburg I., Z pamiętników, tłum. W. Komarnicka, „Twórczość” 1964, nr 3;
6. Erenburg I., W Polsze, Berlin 1930; wyd. 2 poszerzone: Moskwa-Leningrad 1931; wyd. 3: Leningrad 1933;
7. Erenburg I., W Polsze, w: idem, Sobranije soczinienij, w 8 t., t. 4, sost., podgot. tieksta I.I. Erenburg i B.J. Frezinskogo, kommient. B.J. Frezinskogo, W.W. Popowa, Moskwa 1991;
8. Fast P., Aleksander Wat o pisarzach rosyjskich: Boris Pasternak i Ilja Erenburg, „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 3;
9. Fiłosofow D., Detoksykacyja, „Mołwa” 1932, nr 17;
10. Fiłosofow D., Kriticzieskije statii i zamietki (1899-1916), priedisłowije, sostaw., primieczanija O.A. Korostelewa, Moskwa 2010;
11. Fiłosofow D., Mickiewicz i Branicki, „Wiadomości Literackie” 1934, nr 7;
12. Fiłosofow D., Mickiewicz w Odessie, „Przegląd Współczesny” 1934, nr 142;13. Fiłosofow D., Mickiewicz w Turcji, „Mołwa” 1932, nr 113;
13. Fiłosofow D., Mickiewicz w Turcji, „Mołwa” 1932, nr 113;
14. Fiłosofow D., Palomnik, „Mołwa” 1933, nr 137;
15. Fiłosofow D., Pisma wybrane, t. 1: Trudna Rosja (1902-1916), oprac. P. Mitzner, Warszawa 2015;
16. Fiłosofow D., Pisma wybrane, t. 2: Rosjanin w Polsce (1920-1936), wybór i oprac. P. Mitzner, kwerenda S. Kuziur, tłum. H. Dubyk, E. Skalińska, R. Szczęsny, Warszawa 2015;
17. Fiłosofow D., Profiessor Julij Kleiner i „Doroga w Rossiju”, „Mołwa” 1933, nr 11-13, 17-20;
18. Fiłosofow D., Zagadki russkoj kultury. Sbornik statiej, sost., primieczanija T. F. Prokopowa, priedisłowije A. N. Nikolukina, Moskwa 2004;
19. Ilja Erenburg w Polsze (1923-1960), w: Russkije jewriei w Polsze, ried., sost. K. Kikoin, I. Obuchowa-Zielinska, M. Parchomowski, Jerusalem 2014;
20. Iwaszkiewicz J., Wspomnienie o Erenburgu, „Twórczość” 1967, nr 11;
21. Kacys L., Wladimir Majakowski. Poet w intiellektualnom kontiekstie epochi, Moskwa 2000;
22. Lawryniec P., Gumanizm i kultura w naszem s wami ponimanii. Pis’ma Dmitrija Fiłosofowa Marianu Zdziechowskomu, „Nowaja Polsza” 2008, nr 10;
23. List otwarty profesora Zdziechowskiego do D. W. Fiłosofowa, „Za swobodu!” 1928, nr 262;
24. Majakowski W., Narużnost' Warszawy; Powierch Warszawy, Polsza, w: idem, Połnoje sobranije soczinienij w trinadcati tomach, Moskwa 1958, t. 8;
25. Mitzner P., Fiłosofow i Czapskije, „Nowaja Polsza” 2010, nr 2;
26. Mitzner P., Warszawski „Domek w Kolomnie”. Rekonstrukcja, Warszawa 2014;
27. Mitzner P., Warszawski krąg Dymitra Fiłosofowa, Warszawa 2015;
28. Nechamkin S., Towariszcz Erenburg snowa uproszczajet…, „Izwiestija” z 9 lutego 2006 r.;
29. Obłąkowska-Galanciak I., Gorzkie gody… Publicystyka i literacka działalność Dymitra Fiłosofowa na emigracji, Olsztyn 2001;
30. Dymitr Fiłosofow i idea wzajemności polsko-rosyjskich okresu międzywojennego, „Acta Polono-Ruthenica” 2000, nr 5;
31. Opacki Z., Mariana Zdziechowskiego zmagania z Rosja, w: Polacy a Rosjanie, red. nauk. T. Epsztein, Warszawa 2000;
32. Popow W., Frezinski B. J., Ilja Erenburg: Chronika żyzni i tworczestwa 1924-1931, Sankt Petersburg 2000, t. 2;
33. Rubenstein J., Tangled Loyalties. The Life and Times of Ilya Ehrenburg, Tuscaloosa 1996;
34. Sarnow B., Wstęp, w: I. Erenburg, Ludi, gody, żyzn', Moskwa 1990;
35. Słonimski A., Moja podróż do Rosji, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 27-35 (wydanie późniejsze: 1997);
36. Urbańska J., Radziecka powieść rosyjska w Polsce w latach 1918-1932, Wrocław 1966;
37. Van Poucke P., Erenburgi Polsza, w: For East is East: liber amicorum Wojciech Skalmowski, „Orientalia Lovaniensia Analecta” 2003, nr 126;
38. Wat A., Mój wiek. Pamiętnik mówiony, rozm. prowadził, przedm. opatrzył Cz. Miłosz, Warszawa 1998;
39. Wisner H., Książka radziecka i rosyjska w drugiej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historyczny” 1977, nr 4;
40. Zarzycka-Bérard E., Burzliwe życie Ilii Erenburga. Rosyjski los, żydowskie szczęście, tłum. A. Kozak, Warszawa 2002.

Relation:

Napis

Volume:

24

Start page:

105

End page:

119

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2018.1.7

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

×

Citation

Citation style: