Object structure
Title:

Rossica teatralne na łamach prasy Polski międzywojennej. Teatr radziecki i jego twórcy

Subtitle:

Napis Seria XXIV (2018)

Creator:

Pawlak, Grażyna

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

reformers of the Russian theatre ; the interwar period ; reception ; Stanisławski ; Meyerhold ; Evreinov ; Tairov ; Vakhtangov

References:

1. [B. a.], „Dama Kameliowa” u Meyerholda, „Wiadomości Literackie” 1934, nr 3, s. 5;
2. [B. a.], Dlaczego bolszewicy zamknęli Teatr Meyerholda?, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1938, nr 11, s. 7;
3. [B. a.], Meyerhold a dziesiąta rocznica rewolucji, „Wiadomości Literackie” 1927, nr 14, s. 3;
4. [B. a.], Moskiewski Teatr Artystyczny, „Kurier Literacko-Naukowy” 1926, nr 19 (127), s. 4;
5. [B. a.], Na występy do Moskwy jedzie z Warszawy zespół 40 artystów, „Republika” 1934, nr 192, s. 4;
6. [B. a.], Podróże teatru Stanisławskiego, „Życie Teatru” 1922, nr 2, s. 15;
7. [B. a.], Rewizor u Meyerholda, „Wiadomości Literackie” 1927, nr 7, s. 2;
8. [B. a.], Sąd nad „Rewizorem”, „Wiadomości Literackie” 1927, nr 9, s. 1;
9. [B. a.], Statystyka teatru sowieckiego, „Wiadomości Literackie” 1935, nr 14, s. 3;
10. [B. a.], Sztuka o Petlurze, „Wiadomości Literackie” 1926, nr 18, s. 3;
11. [B. a.], Walka z Meyerholdem, „Wiadomości Literackie” 1927, nr 14, s. 3;
12. Bondy W. de, „Teatr Kameralny” w Moskwie. (Kamiernyj tieatr), „Tygodnik Ilustrowany 1922, nr 45, s. 723;
13. Chodecki J., „Zwiastowanie” u Tairowa, „Listy z Teatru” 1924, nr 4, s. 118;
14. Dąbrowski B., Biomechanika Meyerholda, „Gazeta Artystów” 1934, nr 7, s. 1;
15. Dąbrowski B., Mezalians Meyerholda i – spotkanie ze Stanisławskim. (Obrazki z Festiwalu w Moskwie), „Chwila” 1934, nr 26, s. 6;
16. [Dienstl-Dąbrowa M.], Moskiewski reżyser Meyerhold nie chce być agitatorem komunistycznym, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1936, nr 107, s. 9;
17. Dyboski R., Wrażenia z teatrów moskiewskich, „Przegląd Warszawski” 1922, nr 5, s. 205;
18. Hempel J., Propaganda sztuki u naszych wschodnich sąsiadów. Teatr i kino w Rosji sowieckiej, „Wiadomości Literackie” 1926, nr 18, s. 2;
19. Hiż T., Ryszard Bolesławski w Rosji, „Scena Polska” 1937, z. 1-4, s. 51;
20. Husarski W., Inscenizacja Achilleidy, „Życie Teatru” 1925, nr 48/49, s. 369;
21. Jabłonkówna L., Reżyser Mironow o Teatrze im. Wachtangowa, „Wiadomości Literackie” 1934, nr 32;
22. Jaracz S., Krzewienie kultury teatralnej, „Wiadomości Literackie” 1934, nr 39, s. 4.
23. Koenig J., Pięćdziesiąt lat teatru ZSRR (1917-1967), „Pamiętnik Teatralny” 1967, z. 3-4, s. 336;
24. Kudliński T., Marks w teatrze?, „Zet” 1936, nr 19, s. 3;
25. Kudliński T., Teatr powszechny, „Przegląd Współczesny” 1937, t. 60, s. 37;
26. Lorentowicz J., List otwarty do p. Stanisławskiego, dyrektora teatru rosyjskiego, „Nowa Gazeta” 1906, nr 213, s. 2;
27. Miciński J., Aleksandr Tairow. Zapiski reżysera…, „Życie Teatru” 1925, nr 21, s. 176;
28. Ordyński R., O wyzwolenie teatru, „Wiadomości Literackie” 1925, nr 46, s. 3;
29. Pajączkowski F., Konstanty Stanisławski i jego wizyta w Polsce, „Ruch Słowiański” 1938, nr 12, s. 217-219;
30. Piesoczinski N., Wsiewołod Meyerhold. Teoria względności, tłum. A. L. Piotrowska, „Pamiętnik Teatralny” 2001, z. 3-4, s. 8 i inne;
31. [Popławska Z.] Z.P. , Z teatrów, „Bluszcz” 1926, nr 6, s. 176;
32. Rabski W., Z teatru, „Kurier Warszawski” 1906, nr 128, s. 2;
33. Słonimski A., Moskiewski teatr artystyczny w Warszawie, „Wiadomości Literackie” 1929, nr 21, s. 4;
34. Stanisławski K., Myśli o twórczości aktorskiej, tłum. W. Melcer, „Scena Polska” 1938, z. 2/3, s. 310;
35. Stern A., Teatr, „Skamander” 1923, nr 28, s. 53;
https://doi.org/10.1515/kant-1923-0133
36. Tonecki Z., Teatr Meyerholda, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 11, s. 1;
37. Wachtangow E., Z pism. Z rozmów z uczniami, „Pamiętnik Teatralny” 1961, nr 2, s. 180-183;
38. Wandurski W., Rewolucja Meyerholda, „Życie Teatru” 1925, nr 38/39, s. 295-299; nr 40, s. 307-309; nr 41, s. 317-318; nr 42, s. 326-330; nr 43, s. 336-337;
39. Wieczorkiewicz B., Od Stanisławskiego do Sachawy, „Życie Teatru” 1922, nr 5, s. 37;
40. Zelwerowicz A., Święto teatralne w Moskwie, „Tygodnik Ilustrowany” 1928, nr 47, s. 870.

Relation:

Napis

Volume:

24

Start page:

137

End page:

154

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2018.1.9

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

×

Citation

Citation style: