Object structure
Title:

Каллиграфическое письмо Ф. М. Достоевского в рукописях к роману "Преступление и наказание" ; Kaligraficzne pismo F.M. Dostojewskiego w rękopisach powieści "Zbrodnia i kara"

Subtitle:

Napis Seria XXIV (2018)

Creator:

Баршт, Константин

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

calligraphic handwriting of F.M. Dostoevsky ; textual studies ; ideography,ekphrasis

References:

Byron G.G., Manfred, dramaticzieskaja poema w trioch diejstwijach. Soczinienjie lorda Bajrona, pierewieł z angl. M. B., Sankt Petersburg 1828;
Byron G.G., Manfred, dramaticzieskaja poema w trioch diejstwijach. Socz. lorda Bajrona, pierewod z angl. A. Borodina, w: Pantieon russkogo i wsiech jewropejskich tieatrow, 1841, cz. 1, kn. 2, s. 1-24;
Barszt K.A., Imia i fiłosofija Nikołaja Malbransza w czernowych zapisach i proizwiedienijach Dostojewskogo, „Woprosy fiłosofii” 2015, nr 2;
Barszt K.A., Jazyki tworczieskoj rukopisi F.M. Dostojewskogo, w: Jazyki rukopisiej. Sb. statiej, Sankt Petersburg 2000;
Barszt K.A., Risunki w rukopisiach F.M. Dostojewskogo, Sankt Petersburg 1996;
Barszt K.A., Risunki i kalligrafija F.M. Dostojewskogo. Ot izobrażenija k słowu, Bergamo 2016;
Barszt K.A., Torop P.Ch., Rukopisi F.M. Dostojewskogo. Risunok i kalligrafija, w: Tiekst i kultura. Siemiotika. Trudy po znakowym sistiemam, XVI, Tartu, 1983;
Bielinski W.G., Połnoje sobranije soczinienij w 14 t., t. 6, Moskwa 1955;
Boczarow S.G., Francuzskij epigraf k „Jewgieniju Onieginu” (Oniegin i Stawrogin), w: „Moskowskij puszkinist”, wypusk I., Moskwa 1995;
[Capodistrias J.], Zapiski grafa Ioanna Kapodistrija o jewo służebnoj diejatiel'nosti, „Sbornik Impieratorskogo Russkogo istoriczieskogo obszcziestwa” t. 3, Sankt-Petersburg 1868, s. 163-296;
Defoe D., Żyzn' i prikluczienija Robinsona Kruzo, opisannyje im samim. Socz. D. Defo, nowyj pier. z angl. P.A. Korsakowa, izdanije ukraszeno 200 ris. Grandville’a, cz. 1-2, Sankt Petersburg 1842-1843;
Dostojewska A.G., Dniewnik 1867 goda, Moskwa 1993;
Dostojewskij w wospominanijach sowriemiennikow, t. 1, Moskwa 1990;
Dostojewski F.M., Połnoje sobranije soczinienij w 30 t., Leningrad 1972-1990;
Efros A.M., Risunki poeta, Moskwa 1933;
[Granowski T.N.], Lekcii iz sriedniej istorii T.N. Granowskogo. I. Wwiedienije w istoriju Sriednich wiekow. II. Julij Cezar'. III. Rimskaja impierija pri pierwych impieratorach, „Wriemia” apriel' 1862, nr 4, s. 5-40;
[Granowski T.N.], Lekcii iz sriedniej istorii T.N. Granowskogo. Gława IV. Awgust. Tiwierij. Kaligula. Kławdij. Neron, „Wriemia” ijuń 1862, nr 6;
Iz archiwa F.M. Dostojewskogo: „Idiot”. Nieizdannyje matieriały, Moskwa-Leningrad 1931;
Iz archiwa F.M. Dostojewskogo: „Priestuplienije i nakazanije”. Nieizdannyje matieriały, Moskwa 1931;
Kniżnik-Wietrow I.W., A.W. Kowrin-Krukowskaja (Jaclard): drug F.M. Dostojewskogo, diejatiel'nica Pariżskoj kommuny, Moskwa 1931;
[Kowrin-Krukowska A.W.], Son, „Epocha” 1864, nr 8, s. 1-24;
https://doi.org/10.3406/minf.1864.1427
Łotman J.M., Wnutri mysliaszczich mirow, w: idem, Semiosfiera, Sankt Petersburg 2000;
Nazirow R.G., K woprosu o prototipie Stawrogina, w: idem, O mifołogii i literaturie, ili Prieodolienije smierti. Statii i issliedowanija raznych liet, Ufa 2010, s. 297-308
Oeuvres complètes de Voltaire. Nouvelle édition, t. 7, Paris 1817;
Połnoje sobranije soczinienij Kuzmy Prutkowa, 4 izd., Sankt-Petersburg 1894;
Portrietnyje risunki F.M. Dostojewskogo k romanu „Priestuplienije i nakazanije”. CD-ROM, multimiedialnyj albom, Sankt Petersburg 1999;
Renan E., Vie de Jesus, Paris 1863;
Risunki F.M. Dostojewskogo: Katałog, w: Połnoje sobranije soczinienij F.M. Dostojewskogo, Moskwa 2005, t. 17;
„Sankt-Peterburgskije wiedomosti” 1847, nr 8, 11 janwaria; nr 24, 30 janwaria;
Saruchanian J.P., Dostojewskij w Peterburgie, Leningrad 1972;
Strauß D. F., Das Leben Jesu, Tubingen 1835-36 (4 ed. Tubingen 1840);
Strauß D. F., Das Leben Jesu für das deutsche Volk bearbeitet, Leipzig 1864;
Strauß D. F., Der Christus des Glaubens und der Jesus der Geschichte, eine Kritik der Schleiermacherschen „Lebens Jesu”, Berlin 1865;
Wygotski L.S., Myszlienije i riecz, Moskwa 1934.

Relation:

Napis

Volume:

24

Start page:

242

End page:

287

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2018.1.14

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: