Object structure

Title:

Äneolitische Kupferaxt aus Ruszkowice, Kr. Dzierżoniów

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 60 (2008) ; Eneolityczny toporek miedziany z Ruszkowic, pow. Dzierżoniów

Creator:

Czarniak, Krzysztof

Contributor:

Murczkiewicz, Janusz. Translator

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2008

Description:

P. 145-149 : ill. ; 25 cm ; Bibliography p. 147-148 ; Text paralel in German and Polish

Subject and Keywords:

Eneolithic -- Poland ; Eneolithic copper shaft-hole axes ; Ruszkowice (Poland)

References:

1. Archiwum Państwowe we Wrocławiu - Wydział Samorządowy Prowincji Śląskiej (Staatliches Archiv in Wrocław — Akten der Verwaltungsprovinz von Schlesien), Signatur 754 — Kreis Reichenbach, Bogen Ruschkowitz, S. 974-977 ; 2. Czerniak L. 1980. Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach. Poznań ; 3. Czerniak L. 1980. Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach. Poznań ; 4. Koštuřík P. 1973. Die Lengyel-Kultur in Mähren. Praha ; 5. Łęczycki S. 2005. Massive Kupferartefakte aus dem Äneolithikum im Gebiet des heutigen Mittelschle-siens. Sprawozdania Archeologiczne 57, 53-86 ; 6. Patay P. 1984. Kupferzeitliche Meißel, Beile und Äxte in Ungarn (= Prähistorische Bronzefunde IX, 15). München ; 7. Pavúk J. 1981. Súčasný stav štúdia lengyelskej kultury na Slovensku. Památky Archeologické 72, 255-299

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

60

Start page:

145

End page:

149

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; click here to follow the link

Language:

ger ; pol

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.
×

Citation

Citation style: