Title:

Administracya Duchowna Dyecezyi Wilenskiey Całemu Duchowieństwu Swieckiemu y Zakonnemu oraz wszystkim Wiernym zdrowie y błogosławieństwo : [Inc.:] Odebraliście bez wątpienia, naymilsi Bracia! okolny List J.O. Xcia Jmci Pasterza Naszego, który przy końcu Miesiąca Pazdziernika roku teraźnieyszego, na Swoim z Dyecezyi wyiezdzie, czułym prawdziwie affektem, y duchem słodkiey gorliwości napisany do Was rozesłał [...] : [Dat.:] Dan w Wilnie dnia 18. [...] Grudnia 1789. Roku

Subtitle:

Administracja duchowna diecezji wileńskiej całemu duchowieństwu świeckiemu i zakonnemu oraz wszystkim wiernym zdrowie i błogosławieństwo ; Odebraliście bez wątpienia, najmilsi bracia okólny list Jaśnie Oświeconego Księcia Imci Pasterza naszego, który przy końcu miesiąca października roku teraźniejszego, na swoim z diecezji wyjeździe, czułym prawdziwie afektem, i duchem słodkiej gorliwości napisany do was rozesłał

Creator:

Ecclesia Catholica. Diecezja Wileńska. ; Toczyłowski, Piotr Aleksander (1741-1808). ; Kruszewski, Antoni ( -1820). ; Puzyna, Nikodem (1753-1819). ; Kossakowski, Jan Nepomucen (1755-1808). ; Houwalt, Ignacy (1744-1807). ; Mikucki, Wincenty. ; Massalski, Ignacy Jakub (1726-1794).

Publisher:

[s.n.]

Place of publishing:

[Wilno?]

Date issued/created:

[post 18 XII 1789]

Description:

Tyt. nagł. ; Dokument podpisali: X. Piotr Toczyłowski Biskup Bellinenski, Suffragan y Kantor, Prałat Katedralny, Prezydent Administracyi Dyecezyi Wileńskiey, X. Antoni Kruszewski Kanonik Kathedr., Audytor Sądów Zadworn. y Administrator Wileński, X. Nikodem Puzyna Kanonik Kathedralny, Officyał Generalny, Administrator Wileński, X. Jan Kossakowski Koadjutor, Kustosz, Prałat y Administrator Wileński, X. Ignacy Houwalt Scholastyk, Prałat Zmuydzki, Administrator Dyecezyi Wileń., X. Wincenty Mikucki Pisarz Administracyi Dyecezyi Wileńskiey ; Dokument omawia list biskupa wileńskiego Ignacego Massalskiego z 21 III 1789 r., powołujący administrację duchowną diecezji wileńskiej sprawującą władzę podczas jego nieobecności (27 X 1789-1792) ; [1] k., niesygn. ; pl° ; Estr. XV-XVIII nie notuje. ; Cytowany w jęz. łac. list biskupa Ignacego Jakuba Massalskiego.

Subject and Keywords:

Massalski, Ignacy Jakub (1726-1794) ; Pastorals letters and charges - 18th c.

Resource Type:

Early printed book (1501-1800)

Format:

application/pdf

Source:

IBL PAN, call no. XVIII.3.422 ; click here to follow the link

Language:

pol ; lat

Rights:

Public Domain

Terms of use:

Material outside of copyright protection. May be used without restrictions following from economic copyrights

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund