Object structure

Title:

W poprzek i na skos. Uwagi na marginesie książki "Kulturo­znawstwo. Dyscyplina bez dyscypliny?"

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2010)

Creator:

Biskupski, Łukasz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

cultural studies ; review ; humanities ; methodology

References:

1. E. Balcerzan, Przez znaki. Granice autonomii sztuki poetyckiej. Na materiale polskiej poezji współczesnej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1972.
2. J. Białostocki, Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Ossolineum, Wrocław 1980.
3. J. Białostocki, Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką, w: tegoż Pięć wieków myśli o sztuce. Studia i rozprawy z dziejów teorii i historii sztuki, PWN, Warszawa 1959.
4. J. Dunin, Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1974.
5. J. Dunin, Prolegomena do ko miksologii, „Literatura Ludowa” 1972 nr 6(XVI).
6. J. Dunin, W Bi - Ba - Bo i gdzie indziej: o humorze i satyrze z Miasta Łodzi od Rozbickiego do Tuwima, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1966.
7. J. Dunin, Z. Knorowski, Polskie powieściowe serie zeszytowe. Materiały bibliograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1984.
8. R. Hoggart, Spojrzenie na kulturę robotniczą w Anglii, przeł. A. Ambros, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974.
9. G.E. Karpińska, B. Kopczyńska-Jaworska, A.Woźniak, Pracować, żeby żyć, żyć, żeby pracować, PWN, Warszawa–Łódź 1992.
10. W.L. Karwacki, Piosenka w środowisku robotniczym, w: Polska klasa robotnicza, t. 5, PWN, Warszawa 1973.
11. W.L. Karwacki, Teatr dla robotników przed 1914 r. , w: Polska klasa robotnicza, t. VII, PWN, Warszawa 1976.
12. W.L. Karwacki, Zabawy na Bielanach, PWN, Warszawa 1978, tegoż Kultura i obyczaje robotników, w: Polska klasa robotnicza, t. 1, PWN, Warszawa 1974.
13. W.L. Karwacki, Żywot robotnika w pieśni, w: Polska klasa robotnicza, t. 8, PWN, Warszawa 1978.
14. A. Kłoskowska, Kultura masowa: krytyka i obrona (1964), PWN, Warszawa 2005.
15. J. Kmita, Konieczne serio ironisty. O przekształcaniu się problemów filozoficznych w kulturoznawcze, Wydawnictwo IF UAM, Poznań 2007.
16. J. Kmita, Późny wnuk filozofii. Wprowadzenie do kulturoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2007.
17. B. Kopczyńska-Jaworska, Badanie kultury robotniczej dużego miasta, „Etnografia Polska” 1985 z. 1 (t. XXIX).
18. B. Kopczyńska-Jaworska, Kultura środowiska robotniczego w Łodzi, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 1979 (t. XX).
19. B. Kopczyńska-Jaworska, Łódź i inne miasta, Katedra Etnologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
20. Kulturo-znawstwo. Dyscyplina bez dyscypliny?, red. W.J. Burszta, M. Januszkiewicz, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2010.
21. S. Michalski, Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie nowożytnej, PWN, Warszawa 1989.
22. J. Mittelstrass, Wissen und Grenzen. Philosopchische Studien, Frankfurt a/M 2001.
23. M. Poprzęcka, O złej sztuce, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1998.
24. M. Porębski, Granice współczesności 1909-1925, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1989.
25. J. Ślósarska, Sylwetki łódzkich uczonych – Stefania Skwarczyńska, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1998.
26. A. Zeidler-Janiszewska, Visual Cultural Studies czy antropologicznie zorientowana „Bildwissenschaft”? O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze, „Teksty Drugie” 2006 nr 4, s. 10.
27. T. Żabski, Janusz Dunin – współtwórca nauki o literaturze popularnej, w: Pasja książki. Studia poświęcone profesorowi Januszowi Duninowi, red. J. Ladorucki i M. Rzadkowolska, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2010.
28. S. Żółkiewski, Przyczynek do krytyki teorii kultury XX w., w: Kultura-komunikacja-literatura. Studia nad XX wiekiem, red. S. Żółkiewski i M. Hopfinger, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa– –Kraków–Gdańsk 1976, s. 16.
29. S. Żółkiewski, Teksty kultury. Studia, PWN, Warszawa 1988.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

80

End page:

89

Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund