Object structure

Title:

Niewyjaśnione pogromy

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 121 nr 2 (2014)

Creator:

Wierzbicki, Marek (1964- )

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

p. 407-424 ; Sum. eng. ; Reviewed book : Witold Mędykowski, W cieniu gigantów : pogromy 1941 r. w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej kontekst historyczny, społeczny i kulturowy, Warszawa : Instytut Studiów Polskiej Akademii Nauk, 2012, 445 p.

Subject and Keywords:

Holocaust, Jewish (1939-1945) ; World War (1939-1945) - atrocities ; World War (1939-1945) - Jews ; pogroms of Jews

References:

Bikont Anna. 2004. My z Jedwabnego. Warszawa : PP. ; Grzybowski Jerzy. 2011. Pogoń pomiędzy Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą. Białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939–1956. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe. ; Jasiewicz Krzysztof. 2001. Pierwsi po diable. Elity sowieckie w okupowanej Polsce 1939–1941 (Białostocczyzna, Nowogródczyzna, Polesie, Wileńszczyzna). Warszawa : ISP PAN. ; Jasiewicz Krzysztof. 2009. Rzeczywistość sowiecka w świadectwach polskich Żydów 1939–1941. Warszawa : ISP PAN. ; Klimecki Michał. 2000. Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią. Warszawa: Volumen. ; Mędykowski Witold. 2012. W cieniu gigantów – Pogromy 1941 r. w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej: Kontekst historyczny, społeczny i kulturowy. Warszawa : ISP PAN. ; Tomaszewski Jerzy. 1984. „Lwów, 22 listopada 1918”. Przegląd Historyczny 75, 2 : 30–45. ; Wierzbicki Marek. 2000. Polacy i Białorusini w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-białoruskie na ziemiach północno-wschodnich pod okupacją sowiecką 1939–1941. Warszawa : ISP PAN. ; Wierzbicki Marek. 2001. Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim: Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach północno-wschodnich II RP pod okupacją sowiecką (1939–1941). Warszawa : ISP PAN. ; Żbikowski Andrzej. 2006. U genezy Jedwabnego: Żydzi na Kresach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej wrzesień 1939–lipiec 1941. Warszawa : ŻIH.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

121

Issue:

2

Start page:

407

End page:

424

Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/pdf

Source:

IH PAN, sygn. A.52/121/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/121/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by: