Object structure

Title:

Miejsca pamięci (lieux de mémoire)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2008)

Creator:

Szpociński, Andrzej

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

sites of memory ; historical culture ; visual anthropology

References:

1. N. Asssorodobraj-Kula, Żywa historia, "Studia Socjologiczne" 1963 nr 2.
2. J. Baudrillard, Gra resztkami, w: Postmodernizm a filozofia, red. S. Czerniak, A. Szahaj, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1996, s. 209.
3. K. Chmielecki, Przedmiot - Światło - Powierzchnia, "Kultura i Społeczeństwo" 2006 nr 4/ 50, s.134.
4. K. Dobrowolski, Studia z pogranicza historii i socjologii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 9-10.
5. E. Domańska, „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce "Teksty Drugie" 2007 nr 5, s. 48-61.
6. K. Kończal, Europejskie debaty na temat "miejsc pamięci" (raport), Centrum Badań Historycznych PAN, Berlin 2007.
7. Les lieux de mémoire, sous la dir. de P. Nora, t. 1, Gallimard, Paris 1984, s. XIX-XXI.
8. P. Nora, Between Memory and History. Les lieux de mémoire, "Representation" Spring 1989 no. 26.
9. P. Nora, Mémoire collective, w: Faire de l'histoire, sous la dir. de J. Le Goff, P. Nora, Gallimard, Paris 1974. s. 401.
10. A. Szpociński, Kanon historyczny, "Studia Socjologiczne" 1983 nr 4, s. 129-146.
11. A. Szpociński, Przemiany obrazu przeszłości Polski. Analiza słuchowisk historycznych dla szkół podstawowych 1951-1984, Instytut Socjologii UW , Warszawa 1989.
12. F. Yates, Sztuka pamięci, przeł. W. Radwański, posł. L. Szczucki, Warszawa 1977.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

11

End page:

20

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund