Object structure
Title:

Azja nie istnieje

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2008)

Creator:

Sekiguchi, Tokimasa

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

postcolonialism ; Asia ; historiography ; philosophy of knowledge

References:

1. Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 169.
2. F. Chabod, Yoroppa no imi, przeł. Jun’ichi Shimizu, Tokio 1968, s. 28-29.
3. G. Clark, Understanding the Japanese, Tokio 1983, s. 70-71.
4. M. Czekańska, H. Radlicz-Rühlowa, Geografia. Klasa V, wyd. XII, WSiP, Warszawa 1974, s. 50-51.
5. N. Davies, Europa, przeł. E. Tabakowska, Znak, Kraków 1999, s. 78.
6. W. Eberhar, Die Lokalkuturen in Alten China, teil I, Leiden 1942, s. 2.
7. H.M. Enzensberger, Ach, Europa! Wahrnehmungen aus sieben Ländern. Mit einem Epilog aus dem Jahre 2006, Suhrkampf, Frankfurt am Main 1987.
8. Y. Fukuzawa, Datsu-a ron, "Jiji Shinpo" 16 III 1885.
9. B. Golec, M. Nowak, E. Przesmycka, Geografia 7. Europa i Azja, wyd. X, WSiP, Warszawa 1997, s. 17.
10. G.W.F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, t. I, przeł. J. Grabowski, A. Landman, wstęp T. Kroński, PWN, Warszawa 1958, s. 263.
11. Herodot, Dzieje, t. 1, przeł. S. Hammer, Czytelnik, Warszawa 1959, s. 22-23.
12. V. Hugo, Banquet polonais - anniversaire de la révolution de Pologne, 29 novembre 1852, http://www.gutenberg.org/dirs/etext05/8act110.txt.
13. C. Lévi-Strauss, Znaczenie studiów japonologicznych , "Nichifutsu Bunka" Tokio 1981 nr 40, s. 34.
14. M. Maraviglia, Antybolszewizm faszystowski, "Merkuryusz Polski Ordynaryjny" 1936 nr 32-33, s. 958.
15. K. Marx, Przemówienie na wiecu polskim w Londynie 22 stycznia 1867 r., w: Marks i Engels o Polsce, oprac. H. Michnik, Książka i Wiedza, Warszawa 1971, s. 288.
16. T. Mazowiecki, Powrót do Europy - przemówienie na Forum Rady Europy w Strasburgu, "Znak" 1990 nr 416, s. 4-5.
17. M. Melanowicz, Umesao Tadao: "Japonia nie jest Azją", "Japonica" 1993 nr 1, s. 145-146.
18. Cz. Miłosz, Haiku, "M", Kraków 1992, s. 7.
19. Ch. Montesquieu, Lettres persanes [Listy perskie], résumé, personnages, thèmes par A. Véquaud, Hatier, Paris 1994, lettre CXXXI.
20. E. Nolte, Przeszłość, która nie chce odejść [Vergangenheit, die nicht vergehen will], "Frankfurter Allgemeine Zeitung" 6 VI 1986.
21. F. Plit, Geografia krajów świata. Podręcznik dla szkoły podstawowej, wyd. IV, WSiP, Warszawa 1996, s. 31, 38.
22. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 3, Wydawnictwo "Kurpisz", Poznań 1994, s. 121.
23. B. Prus, Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, PIW, Warszawa 1953, kronika z 18 października 1894 r.
24. K. Rosenkranz, Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Leben, t. 3, Berlin 1844.
25. E.W. Said, Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Zysk i S-ka, Poznań 2005, s. 90.
26. T. Sekiguchi, Bolesław Prus o Japonii i Japończykach, w: Jubileuszowe "Żniwo u Prusa". Materiały z Międzynarodowej sesji prusowskiej w 1997 r., red. Z. Przybyła, Instytut Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej-Księgarnia Akademicka, Częstochowa-Kraków 1998, s. 319-331.
27. J. Steinbarth, Azja atakuje Europę, "Gazeta Prawna" 2 II 2004.
28. T. Umesao, An Ecological View of History. Japanese Civilization in the World Context, ed. by H. Befu, transl. by B. Cary, Trans Pacific, Melbourne 2003.
29. T. Watsuji, Fudo. Wind und Erde. Der Zusammenhang von Klima und Kultur, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1992, Primus Verlag, Darmstadt 1997.
30. M. Weber, Etyka gospodarcza religii światowych, t. II: Hinduizm i buddyzm, przeł. G. Sowinski, Nomos, Kraków 2000, s. 223.
31. R. Włast Matuszak, Bajka o złotej rybce, "Tygodnik Solidarność" 2001 nr 32.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

48

End page:

75

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: