Object structure

Title:

Wokół oświeceniowych życzeń noworocznych

Subtitle:

Napis, Seria XVI (2010)

Creator:

Maksimowicz, Krystyna

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

Polish literature - 18 c. ; New Year's greetings ; ritual

References:

1. E. Aleksandrowska, Wincenty Ignacy Marewicz (1755-1822), w: Pisarze polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, t. 2, Warszawa 1994, s. 337.
2. E. Aleksandrowska, "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" 1770-1777. Monografia bibliograficzna, Warszawa 1999, s. 83.
3. Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut", t. 5: Oświecenie. Hasła osobowe I-O, oprac. E. Aleksandrowska z zesp, Warszawa 1967, s. 165.
4. P. Chmielowski, Powinszowanie Nowego 1816 Roku, b. m. [1816], egzemplarz BN II 2.023.156.
5. Dzień pierwszy stycznia, w: Między rozpaczą i nadzieją. Antologia poezji porozbiorowej lat 1793-1806, oprac. M. Nalepa, wst. P. Żbikowski, Kraków 2006, s. 24 (Biblioteka Tradycji nr 56).
6. Kossakowskiemu w dzień Nowego Roku, rkps BN BOZ sygn. 928, s. 273; inne przekazy: rkps Biblioteki Czartoryskich w Krakowie sygn. Ew. 1935 (Anagram: Kossakowski); rkps Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, sygn. 6357, k. 6 v. (bez tytułu).
7. I. Krasicki do bratanka I. Krasickiego, 6 stycznia 1790, w: Korespondencja Ignacego Krasickiego, z papierów L. Bernackiego wyd. i oprac. Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński, red. T. Mikulski, t. 2: 1781–1801, Warszawa 1958, s. 449.
8. I. Krasicki, Uwagi, wst. i oprac. Z. Libera, Warszawa 1997, s. 336.
9. T. Mikulski, Nad tekstami Kniaźnina, w: T. Mikulski, W kręgu oświeconych. Studia - szkice - recenzje - notatki, Warszawa 1960, s. 315-317.
10. M. Molski, Do W[ielmożnego] Chiliczkowskiego z powinszowaniem Nowego Roku 1819, w: M. Molski, Pisma, z pośmiertnych rękopisów zebrał W. Radliński, t. 2, Warszawa 1855, s. 193-194.
11. M. Molski, Kolęda na Rok Nowy 1819 do JO. Książęcia Jmci Namiestnika Królewskiego, b.m. [1819], egzemplarz BN I 294.183.
12. M. Molski, Kolęda obywatelska na Rok 1814 do JW. Antoniego Korwin Bieńkowskiego, sędziego apelacyjnego Księstwa Warszawskiego, b. m. [1814], egzemplarz BN II 2.023.137.
13. Od B. B. służących życzenie w Nowy Rok 1820, b. m. [1820], egzemplarz AGAD, Arch. Masońskie II 1/13.
14. S. K. Potocki, Do Temiry zapomniawszy jej powinszowania Nowego Roku, wyd. R. Kaleta, w: Przyjaciele i zalotnicy. Korespondencja poetycka i wiersze do krajczyny Potockiej Wojciecha Miera, Stanisława Potockiego i Wojciecha Turskiego, "Archiwum Literackie", t. 13: Miscellanea z doby Oświecenia 3, Wrocław 1969, s. 305-307.
15. Teatr Franciszka Zabłockiego, oprac. J. Pawłowiczowa, t. 4: Świat na opak, Wrocław 1996, s. 109.
16. A. M. Skałkowski, Gorzeński Augustyn, w: Polski słownik biograficzny, t. 8, Wrocław 1959-1960, s. 327.
17. Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło, Antologia poezji polskiego oświecenia, oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa 1981, s. 282.
18. Wiersze Józefa Koblańskiego i Stanisława Szczęsnego Potockiego - zapomnianych poetów Oświecenia, oprac. E. Aleksandrowska, Wrocław 1980, s. 82-83.
19. Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego, z papierów E. Rabowicza oprac. K. Maksimowicz, cz. 2: 1790-1792, Warszawa 2000, s. 5.
20. F. Zabłocki, Pisma, zebr. i wyd. B. Erzepki, Poznań 1903, s. 364-366.

Relation:

Napis

Volume:

16

Start page:

255

End page:

268

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund