Object structure
Title:

"...dziecinne i wzniosłe, głupie i rozumne". Z przemian tematu dziecka w literaturze Młodej Polski

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2002)

Creator:

Czabanowska-Wróbel, Anna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. Ph. Aries, Historia dzieciństwa, przeł. M. Ochab, Gdańsk 1995.
2. W. Berent, Pisma rozproszone. Listy, oprac. R. Nycz, W. Bolecki, Kraków 1992, s. 41.
3. W. Berent, Próchno, oprac. J. Paszek, Wrocław 1998, s. 155.
4. A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000, s. 100-102.
5. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski, Kraków-Wrocław 1983, s. 100.
6. S. Brzozowski, Pamiętnik, Kraków-Wrocław 1985, s. 149-150.
7. S. Brzozowski, Sam wśród ludzi, oprac. M. Wyka, Wrocław 1978, s. 14-15.
8. A. Czabanowska-Wróbel, Dzieci, pajace i lalki (O młodopolskich dziejach motywu), „Teksty Drugie" 1998 nr 1/2.
9. A. Czabanowska-Wróbel, Młodopolski portret dziecka, „Ruch Literacki" 1991 z. 3.
10. Dzieci, wybór, oprac, i red. M. Janion, S. Chwin, Gdańsk 1988.
11. A. Hertzówna, Fleur-de Lys, Paryż 1908, s. 22.
12. K. Irzykowski, Pałuba, oprac. A. Budrecka, Wrocław 1981, s. 246.
13. M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej, Warszawa 1991, s. 14.
14. R. Jaworski, Historie maniaków, oprac. W. Głowiński, Kraków 1978, s. 69.
15. W. Juszczak, Wojtkiewicz i Nowa sztuka, Kraków 2000.
16. E. Key, Stulecie dziecka, przeł. I. Moszczeńska, Warszawa 1904.
17. M. Komornicka, Utwory poetyckie, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1996, s. 88.
18. A. Kubale, Dziecko romantyczne, Wrocław 1984.
19. S. Lack, O doktrynerach, w: tenże Wybór pism krytycznych, oprac. W. Głowala, Kraków 1979, s. 365.
20. A. Lange, Elfryda. Nowele i fantazje, Kraków 1912, s. 235.
21. T. Miciński, Utwory dramatyczne, oprac. T. Wróblewska, Kraków 1979, t. II, s. 84.
22. C. Norwid, Pisma wszystkie, oprac. J. Gomulicki, Warszawa 1971, t. VI, s. 93.
23. M. Odrzywolski, Stulecie dziecka, „Krytyka" 1904 z. VIII, s. 10-16.
24. B. Ostrowska, Poezje wybrane, oprac. A. Wydrycka, Kraków 1999, s. 110.
25. J. Papuzińska, Heroiczne i prometejskie postacie dziecięce, w: Mit dzieciństwa w sztuce młodopolskiej, red. J. Papuzińska, Warszawa 1992, s. 119.
26. B. Perez, Psychologia dziecka. Pierwsze trzy lata życia, przeł. M. Dzierżanowska, Warszawa 1980, s. 265.
27. W. Rolicz-Lieder, Wybór poezji, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1962, s. 98.
28. J. Sosnowski, Młoda Polska dzieckiem podszyta, w: tenże Śmierć czarownicy, Warszawa 1993.
29. M. Stala, Pejzaż człowieka, Kraków 1994, s. 11-86.
30. J. Sully, Dusza dziecka, przeł. I. Moszczeńska, Warszawa 1901, s. 7.
31. H. Taine, L`acquilisation du langage, „Revue philosophique", I, 1876.
32. R. Waksmund, Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy — gatunki - konteksty), Wrocław 2000, s. 146.
33. S. Żeromski, Promień, w: Pisma zebrane, Warszawa 1985, t. VII, s. 132.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

47

End page:

62

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: