Object structure

Title:

Recepcja literacka obrony i rzezi Pragi

Subtitle:

Napis, Seria II (1995)

Creator:

Łossowska, Irena

Publisher:

Latona

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1995

Description:

24 cm ; Pol. text

Subject and Keywords:

Praga (part of Warsaw) ; Kościuszko Uprising (1794) ; Polish literature - 18 c.

References:

1. E. Aleksandrowska, Wiersze Józefa Morelowskiego, Wrocław 1983. ; 2. Bitwa pod Maciejowicami 10 X 1794 r. Żale pomaciejowickie, wybór tekstów historycznych i literackich, oprac. i noty edytorskie A. Woltanowski, wst. T. Rawski i A. Woltanowski, Białystok 1994. ; 3. L. Cieślak, Pieśń polityczna Oświecenia. Dokument mało znany, Łódź 1991, s. 185. ; 4. A. J. Czartoryski, Bard polski 1795, wyd. i wst. J. Kallenbach, Brody 1912, s. 3. ; 5. S. Jabłoński, Wstęp, w: List Barnaweta do Trumana..., Warszawa 1816. ; 6. R. Kaleta, Wiersze na cześć generała Jakuba Jasińskiego, "Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich" 1957, t. 5, s. 437-453. ; 7. J. Kitowicz, Pamiętniki czyli historia polska, oprac. i wst. P. Matuszewska, komentarz Z. Lewinówna, Warszawa 1971, s. 612. ; 8. H. Kołłątaj, Smutki, wyd. I. Chrzanowski, Warszawa 1909 (odbitka), s. 6. ; 9. "Korespondent Narodowy i Zagraniczny", dodatek do nr 82 z 28 X 1794, s. 1985. ; 10. T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego oświecenia, Warszawa 1975, s. 256. ; 11. Z. Libera, Powstanie kościuszkowskie w literaturze polskiej, w: idem, Rozważania o wieku tolerancji rozumu i gustu, Warszawa 1994. ; 12. I. Łossowska, "Korespondent Warszawski i Zagraniczny" w latach 1792-1796. (Zarys monograficzny), Warszawa 1969. ; 13. K. Maksimowicz, Rajmund Korsak, w: Pisarze polskiego oświecenia, red. Z. Goliński i T. Kostkiewiczowa, Warszawa 1994, t. 2, s. 753. ; 14. H. Mościcki, Generał Jasiński i powstanie kościuszkowskie, Warszawa 1917, s. 334. ; 15. Opowiadanie Zbyszewskiego o kapitulacji Warszawy w 1794 roku, Kraków 1894. ; 16. Poezja powstania kościuszkowskiego, wst. i objaśnienia J. Nowak-Dłużewski, Kielce 1946, s. 94-98. ; 17. K. W. Wójcicki, Wstęp, w: Pisma Jakuba Jasińskiego generała inżynierii, Kraków 1869, s. III. ; 18. P. Żbikowski, Poezje więzienne Hugona Kołłątaja, Wrocław 1993.

Relation:

Napis

Volume:

II

Start page:

118

End page:

125

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund