Object structure
Title:

Schulz i Witkacy - głos drugi

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (1999)

Creator:

Skwara, Marta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. H. Bergson, Myśl i ruch. Dusza i ciało, tłum. K. Błeszyński, Warszawa 1963, s. 19, 57.
2. W. Bolecki, Witkacy-Schulz, Schulz-Witkacy. Wariacje interpretacyjne, „Pamiętnik Literacki" 1994 z. 1.
3. S. Chwin, Twórczość i autorytety. Bruno Schulz wobec romantycznych dylematów tworzenia, „Pamiętnik Literacki" 1985 z. 1.
4. G . Deleuze, R Gauttari, Kłącze, przeł. B. Banasiak, „Colloquia Communia" 1988 nr 1-3.
5. G . Deleuze, R Gauttari, Rhizome, Paris, Minuit 1976.
6. J. Ficowski, Regiony wielkiej herezji, Kraków 1975.
7. T. Gryglewicz, Groteska w sztuce polskiej XX wieku, Kraków 1984, s. 94.
8. C. Karkowski, Kultura i krytyka inteligencji w twórczości Brunona Schulza, Wrocław 1979, s. 54.
9. J. Ortega y Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, tłum. P. Niklewicz, H. Woźniakowski, wstępem opatrzył J. Szacki, wyboru dokonał i tekst przejrzał S. Cichowicz, Warszawa 1982, s. 13.
10. K. Pomian, Filozofia Witkacego, „Pamiętnik Teatralny" 1969 z. 3, s. 279-280.
11. C. Samojlik, Groteska - pisarstwo wszechstronnie banalne. Sprawa prozy Bruno Schulza, w: Z problemów literatury polskiej XX wieku, t. 2, Warszawa 1965.
12. A. Sandauer, Rzeczywistość zdegradowana, przedmowa, w: B. Schulz Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą, Kometa, Kraków 1957, s. 26.
13. F. Schlegel, Mowa o mitologii, w: Manifesty romantyzmu 1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja, wybór tekstów i oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1975, s. 153.
14. B. Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, oprac. J. Jarzębski, Wrocław 1989.
15. M. Skwara, Teoria chaosu - w kręgu mitu prapoczątku i wielkiej formy, w: Mity i stereotypy w kulturze, literaturze i języku, Szczecin 1993, s. 81-93.
16. L. Sokół, O pojęciu groteski, „Przegląd Humanistyczny" 1971 nr 2-3.
17. L. Sokół, Witkacy, „teoretyk groteski", w: Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, Wrocław 1972, s. 285.
18. W. Sztaba, Gra ze sztuką, Kraków 1982, s. 138.
19. W.P. Szymański, Wyznawca Absolutu i Materii - Bruno Schulz, w: Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki, red. B. Faron, Warszawa 1974, s. 595.
20. G.R. Thompson, Romantic Arabesque. Contemporary Theory and Postmodernism. E.S.Q. A Journal of the American Renaissance, 1988, v. 35 (3-4).
21. Twórczość literacka Brunona Schulza, w: Bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne, zebrał i oprac. J. Degler, Warszawa 1976.
22. S.I. Witkiewicz, Dzieła wybrane, Warszawa 1985.
23. S.I. Witkiewicz, Panna Tutli-Putli, podał do druku J. Żuławski, „Dialog" 1974 nr 2.
24. S.I. Witkiewicz, Pisma filozoficzne i estetyczne, t. 1 : Nowe formy w malarstwie. Szkice estetyczne. Teatr, oprac. oraz przypisami opatrzył J. Leszczyński, Warszawa 1974.
25. B. Wojnowska, Uwagi o katastrofizmie Stanisława Ignacego Witkiewicza, w: Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, Wrocław 1972, s. 293-294.
26. W. Wyskiel, Brunona Schulza porozumienie z czytelnikiem, w: Problemy odbioru i odbiorcy, Wrocław 1977.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

121

End page:

137

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: