Object structure
Title:

Laboratorium antropofikcji. Prolegomena

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2014)

Creator:

Żychliński, Arkadiusz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

fiction ; narrative ; laboratory ; anthropofiction

References:

1. Al Alvarez, Life Studies, „The New York Review of Books” 2005 no. 2.
2. D. Arasse, Nie widać nic. Opowiadanie obrazów, przeł. A. Arno, DodoEditor, Kraków 2012.
3. M. Augé, Duch pogaństwa, przeł. K. Wakar, Wydawnictwo Volumen, Warszawa 2010, s. 6.
4. A. Badiou, Saint Paul. La Fondation de l'universalisme, PUF, Paris 1998, s. 23.
5. A. Badiou, Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu, przeł. J. Kutyła, P. Mościcki, Korporacja Ha!art, Kraków 2007, s. 32.
6. D. Barenboim, E.W. Said, Paralele i paradoksy. Rozmowy o muzyce i społeczeństwie, przeł. A. Laskowski, PIW, Warszawa 2008.
7. R. Barthes, Divagations, w: tegoż Œuvres complètes, t. 3, 1974-1980, éd. E. Marty, Editions de Seuil, Paris 1995, s. 1010.
8. G.W. Bertram, Philosophische Gedankenexperimente, Reclam, Stuttgart 2012.
9. B. Boyd, O pochodzeniu opowieści. Spojrzenie wstecz i perspektywy: ewolucja, literatura i krytyka, przeł. T. Markiewka, „Teksty Drugie” 2011 nr 3, s. 149.
10. P. Brook, Wywołując (i zapominając) Szekspira, przeł. G. Ziółkowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 29.
11.J.-C. Carrière, U. Eco, Nie myśl, że książki znikną, przeł. J. Kortas, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2010, s. 15.
12. M.C. Corballis, The recursive mind. The origins of human language, thought, and civilization, Princeton University Press, Princeton–Oxford 2011, s. 114.
13. G. Deleuze, F. Guattari, Co to jest filozofia?, przeł. P. Pieniążek, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 9.
14. J.-P. Didier, E. Bigand, Rethinking physical and rehabilitation medicine. New technologies induce new learning strategies, Springer, Paris 2010, s. 81.
http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0034-9
15. E. Esposito, Probabilità improbabili. La realtà della finzione nella società moderna, Meltemi, Roma 2008.
16. A. Finkielkraut, Serce rozumiejące. Z lektur, przeł. J.M. Kłoczowski, Wydawnictwa UW, Warszawa 2012, s. 91.
17. W. Genazino, Eine Frau, eine Wohnung, ein Roman, Hanser, München 2003, s. 134.
18. W. Genazino, Kobieta, mieszkanie, powieść, przeł. A. Buras, Wydawnictwo Atut, Wrocław 2006, s. 113.
19. „Gry lepsze od literatury?”, z Robertem Bryantem rozmawia Vadim Makarenko, „Gazeta Wyborcza” 15-16.10.2011.
20. G.W.F. Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych, przeł. Ś.F. Nowicki, PWN, Warszawa 1990, s. 77-78.
21. M. Heydel, Sebald w Anglii, „Dwutygodnik” 2012 nr 79, http://www.dwutygodnik.com/artykul/3352-sebald-w-anglii.html (dostęp: 4.04.2012).
22. C. Jaeglé, Portret oratorski Gilles’a Deleuze’a o kocim spojrzeniu, przeł. M. Jacyno, Oficyna Naukowa, Warszawa 2013, s. 16.
23. F. Kermode, Znaczenie końca, przeł. O. i W. Kubińscy, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010, s. 9.
24. J. Landy, How to do things with fictions, Oxford University Press, Oxford 2012.
http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195188561.001.0001
25. B. Latour, Jubilieren. Über religiöse Rede, übers. von A. Russer, Suhrkamp, Frankfurt/M. 2011, s. 158-159.
26. S. Leys, Szczęście małych rybek. Listy z Antypodów, przeł. W. Dłuski, Wydawnictwo Drzewo Babel, Warszawa 2011, s. 26.
27. Literature & Film. A Reader, ed. B. Boyd, J. Carroll, J. Gottschall, Columbia University Press, New York 2010.
28. C. Machado, Why Alice Munro should play 'Gone Home': the video game as story and experience, „Los Angeles Review of Books” 17.10.2013.
29. L. McCaffery, An expanded interview with David Foster Wallace (1993), w: Conversations with David Foster Wallace, ed. S.J. Burn, University Press of Mississippi, Jackson 2012, s. 26.
30. V. Nabokov, Wykłady o Don Kichocie, przeł. J. Kozak, Muza, Warszawa 2001, s. 28.
31. F. Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches (= Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, Bd. 2), hg. von G. Colli, M. Montinari, dtv, de Gruyter, Berlin–New York 1999, s. 223.
32. R. Piglia, Formas breves, Anagrama, Barcelona 2000, s. 124.
33. R.P. Pippin, Film Noir. Some Cinematic Philosophy, University of Virginia Press, Charlottesville–London 2012.
34. S. Pollock, Future Philology. The fate of a soft science in a hard world, „Critical Inquiry” 2009 no. 35, s. 934.
35. M. Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012.
36. E. Sábato, Pisarz i jego zmory, przeł. R. Kalicki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987, s. 208.
37. E. Said, Orientalism, Penguin, London 2003, s. xxviii.
38. E. Said, Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2005, s. 19.
39. J.-P. Sartre, L’Idiot de la famille, t. 1, Gallimard, Paris 1971, s. 7.
40. W. Schapp, In Geschichten verstrickt. Zum Sein von Mensch und Ding, Klostermann, Frankfurt/M. 2004.
41. H. Schnädelbach, Filozofia, w: Filozofia. Podstawowe pytania, red. E. Martens, H. Schnädelbach, przeł. K. Krzemieniowa, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995, s. 80.
42. M. Seel, Die Künste des Kinos, Fischer, Frankfurt/Main 2013.
43. Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 2003, s. 160.
44. Telewizja jak Szekspir. Z Richardem Pleplerem, wiceprezesem HBO, rozmawia Vadim Makarenko, „Gazeta Wyborcza” 25-26.08.2012.
45. M. Vargas Llosa, La verdad des las mentiras, Punto de Lectura, Madrid 2007.
46. M. Vargas Llosa, Trębacz z Deyá, przeł. K. Adamska, w: J. Cortázar Opowiadania zebrane, t. 1, przeł. Z. Chądzyńska, M. Jordan, Wydawnictwo Muza, Warszawa 1999, s. 12.
47. L. Waters, Zmierzch wiedzy. Przemiany uniwersytetu a rynek publikacji naukowych, przeł. T. Bilczewski, Wydawnictwo Homini, Kraków 2009, s. 100.
48. A. Żychliński, Homo loquens. O różnicy antropologicznej, „Teksty Drugie” 2009 nr 5, s. 56-84.
49. A. Żychliński, Philologie als Anthropotechnik. Ein bescheidener Vorschlag, w: Germanistik in Polen. Geschichte – Perspektiven – Interdisziplinärer Dialog, hg. von A. Kątny, K. Lukas, Peter Lang, Frankfurt/M. u. a. 2011, s. 87-97.
50. A. Żychliński, Instynkt narracyjny. Różnica antropologiczna w ujęciu filologicznym, „Teksty Drugie” 2012 nr 1/2, s. 95-112.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

67

End page:

83

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: