Object structure

Title:

Dźwięk i ruch – o awangardowej poezji dźwiękowej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2014)

Creator:

Śniecikowska, Beata

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Pol. text, eng. summary ; 21 cm

Subject and Keywords:

poetry ; analysis

References:

1. L. Aragon, Persiennes (‘Żaluzje’), w: G. Hugnet L’Aventure Dada (1916-1922), Seghers, Paris, 1971.
2. E. Balcerzan, Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968.
3. M. Bańko, Struktura fonologiczna onomatopei, w: tegoż, Współczesny polski onomatopeikon. Ikoniczność w języku, PWN, Warszawa 2008.
4. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Kinestezja artykulacyjna, http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/ articles/kinestezja-artykulacyjna-66/ (3.03.2013).
5. Burning city. Poems of metropolitan modernity, ed. J. Rasula, T. Conley, Action Books, Notre Dame, Indiana 2012.
6. C. Carrà, Divagazione medianica No 1, w: Italian futurist poetry, ed. and trans. W. Bohn, University of Toronto Press, Toronto & Buffalo 2005.
7. N. Chardżijew, Majakowski i malarstwo, przeł. A. Pomorski, „Twórczość” 1986 nr 4.
8. W. Chlebnikow, Sobranije soczinienij 1, t. 2, Tworienija 1906-1916, red. N. Stiepanow, Wilhelm Fink Verlag, München 1968.
9. W. Chlebnikow, Tworienija, oprac. M.J. Poliakow, W.P. Grigoriew, A.E. Parnis, Pisatiel, Moskwa 1986.
10. W. Chlebnikow, Widziądz widziadeł bezkształtnych. Wiersze i teksty 1904-1916, red. i tłum. A. Pomorski, Open, Warszawa 2005.
11. W. Chlebnikow, Włamanie do wszechświata, wybór i przekład A. Kamieńska, J. Śpiewak, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
12. W. Chlebnikow, [Wrzemysze kamysze…], w: tegoż Widziądz widziadeł bezkształtnych. Wiersze i teksty 1904-1916, red. i tłum. A. Pomorski, Open, Warszawa 2005.
13. K. Coutts-Smith, Dada, Studio Vista / Dutton Pictureback, b.m. 1970.
14. T. Czyżewski, Poezje i próby dramatyczne, wstęp i oprac. A. Baluch, Ossolineum, Wrocław 1992.
15. DADA. 113 Gedichte, hrsg. von K. Riha, Wagenbach, Berlin 2003.
16. DADA. Eine literarische Dokumentation, hrsg. von R. Huelsenbeck, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg 1994.
17. Dada. Réimpression intégrale et dossier critique de la revue publiée de 1917 à 1922 par Tristan Tzara, tome I, Réimpression de la revue, présentée par M. Sanouillet, Centre du XX-ème siècle, Nice b.r.
18. DADA total. Manifeste, Aktionen, Texte, Bilder, in Verbindung mit A. Merte, hrsg. von K. Riha, J. Schäfer, Philipp Reclam jun., Stuttgart 1994.
19. E. Dąbrowska, Teksty w ruchu. Powroty baroku w polskiej poezji współczesnej, Wydawnictwo UO, Opole 2001.
20. J. Dembińska-Pawelec, „Poezja jest sztuką rytmu”: o świadomości rytmu w poezji polskiej dwudziestego wieku (Miłosz – Rymkiewicz – Barańczak), Wydawnictwo UŚ, Katowice 2010.
21. M. Dessy, Stato d’animo (‘Nastrój’), w: Italian futurist poetry, ed. and trans. W. Bohn, University of Toronto Press, Toronto & Buffalo 2005.
22. J. Drucker, The visible word. Experimental typography and modern art, 1909-1923, University of Chicago Press, Chicago–London 1994.
23. A. Dziadek, Rytm i ciało. Henri Meschonnica krytyka rytmu, w: Szybko i szybciej. Eseje o pośpiechu w kulturze, red. M. Bieńczyk, A. Nawarecki, D. Siwicka, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1996.
24. Futurism and the technological imagination, ed. G. Berghaus, Rodopi, Amsterdam–New York 2009.
25. P. Gahl, The beginnings of iconicity in the work of F.T. Marinetti, w: Outside-In – Inside-Out. Iconicity and literature 4, ed. C. Maeder, O. Fischer, W.J. Herlofsky, J. Benjamins, Amsterdam–Philadelphia 2003.
26. H. Heissenbüttel, Versuch über die Lautsonate von Kurt Schwitters, Franz Steiner Verlag, Mainz–Wiesbaden 1983.
27. A. Hejmej, Partytury poezji dźwiękowej (cykl Bernarda Heidsiecka „Poèmes-partitions”), w: tegoż Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Universitas, Kraków 2008.
28. Imagining language. An anthology, ed. J. Rasula, S. Caffery, The MIT Press, Cambridge–London 1998.
29. Intermède rythmique z poematu symultanicznego L’admiral cherche une maison à louer Huelsenbecka, Janco i Tzary, w: DADA total. Manifeste, Aktionen, Texte, Bilder, in Verbindung mit A. Merte, hrsg. von K. Riha, J. Schäfer, Philipp Reclam jun., Stuttgart 1994.
30. B. Kasprzakowa, Od filologii oka do filologii ucha, w: tejże Pejzaż akustyczny. Szkice o słuchaniu i rozumieniu literatury, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2010.
31. D. Kelly Pierre Albert-Birot. A poetics in movement, a poetics of movement, Fairleigh Dickinson University Press, Rutherford 1997.
32. Z. Łapiński, „Psychosomatyczne są te moje wiersze”. (Impuls motoryczny w poezji Juliana Przybosia), „Teksty Drugie” 2002 nr 6.
33. S. McCaffery, The darkness of the present: poetics, anachronism, and the anomaly, The University of Alabama Press 2012.
34. D.S. Miall, Sounds of contrast: an empirical approach to phonemic iconicity, „Poetics” 2001 nr 1, vol. 29.
35. S. Młodożeniec, Moskwa, w: tegoż, Kreski i futureski, Klub Futurystów „Katarynka”, Warszawa 1921.
36. H. Möbius, Montage und collage. Literatur, bildende Künste, Film, Fotografie, Musik, Theater bis 1933, Wilhelm Fink Verlag, München 2000.
37. K. Schwitters, Gedicht 63 [‘Wiersz 63’], w: B. Scheffer Anfänge experimenteller Literatur: das literarische Werk von Kurt Schwitters, Bouvier, Bonn 1978.
38. B. Śniecikowska Kubizm dźwiękowy, http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/kubizm--dzwiekowy-239/
39. B. Śniecikowska, „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2008.
40. T. Peiper, Chorał robotników, w: tegoż Pisma wybrane, oprac. S. Jaworski, Ossolineum, Wrocław 1979.
41. M. Perloff, The futurist moment. Avant-garde, avant guerre, and the language of rupture, The University of Chicago Press, Chicago–London 1986.
42. N. Perloff, Sound poetry and the musical avant-garde, w: The sound of poetry/The poetry of sound, ed. M. Perloff, C. Dworkin, University of Chicago Press, Chicago–London 2009.
43. J. Płuciennik, Awangardowy „święty bełkot” Wata, w: Szkice o poezji Aleksandra Wata, red. J. Brzozowski, K. Pietrych, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1999.
44. K. Pomorska, Russian formalist theory and its poetic ambiance, Mouton, The Hague–Paris 1968.
45. L. Pszczołowska, Jak się przekłada onomatopeje, „Teksty” 1975 nr 6.
46. W. Sadowski, Wiersz wolny jako tekst graficzny, Universitas, Kraków 2004.
47. S. Scobie, Earthquakes and explorations: language and painting from cubism to concrete poetry, University of Toronto Press, Toronto–Buffalo–London 1997.
48. H. Spencer, Pioneers of modern typography, Lund Humphries, London 1982.
49. E. Stahl, Anti-Kunst und Abstraktion in der literarischen Moderne (1909-1933), Peter Lang, Frankfurt am Main 1997.49. E. Stahl, Anti-Kunst und Abstraktion in der literarischen Moderne (1909-1933), Peter Lang, Frankfurt am Main 1997.
50. R. Tsur, Toward a theory of cognitive poetics, North Holland, Amsterdam–London–New York–Tokyo 1992.
51. R. Tsur, What makes sound patterns expressive. The poetic mode of speech perception, Duke University Press, Durham–London 1992.
52. T. Tzara [brüllt] ([‘ryczy’]), w: DADA. 113 Gedichte, hrsg. von K. Riha, Wagenbach, Berlin 2003.
53. R. Vroon, Velemir Xlebnikov’s shorter poems: a key to the coinages, University of Michigan, Ann Arbor 1983.
54. A. Wat, Wybór wierszy, wstęp i oprac. A. Dziadek, Ossolineum, Wrocław 2008.
55. M. Webster, Reading visual poetry after futurism. Marinetti, Apollinaire, Schwitters, Cummings, Peter Lang, New York 1995.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

268

End page:

292

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund