Object structure
Title:

Piszące maszyny Roberta Szczerbowskiego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2014)

Creator:

Marecki, Piotr

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Pol. text, eng. summary ; 21 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Szczerbowski, Robert ; theoretical vocabulary ; literature

References:

1. K. Bazarnik, Krótkie wprowadzenie do liberatury, „Er(r)go” 2003 nr 2 (7).
2. H. Bereza, [recenzja Księgi żywota z lipca 1987 roku], http://robert_szczerbowski.republika.pl/ksiega%20zywota.htm (dostęp: 10.12.2013).
3. J.D. Bolter, Przestrzeń pisma. Komputery, hiperteksty i remediacja druku, przeł. A. Małecka, M. Tabaczyński, Korporacja Ha!art, Kraków-Bydgoszcz 2014.
4. J.D. Bolter, R. Grusin, Remediacja. Rozumienie nowych mediów, przeł. A. Małecka, „Ha!art” 2014 nr 43.
5. E. Branny-Jankowska, Cybertekst. Metodologia i interpretacja [praca doktorska], Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2009.
6. Comparative Textual Media. Transforming the humanities in the postprint era, ed. N.K. Hayles, J. Pressman, Minnesota University Press, Minneapolis 2013.
7. M. Dawidek Gryglicka, Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 roku, Korporacja Ha!art- -Muzeum Współczesne Wrocław, Kraków–Wrocław 2012.
8. Z. Fajfer, Liberatura, czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999-2009, Korporacja Ha!art, Kraków 2010.
9. Z. Fajfer, Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich, „Dekada Literacka” 1999 nr 5-6.
10. K. Goldsmith, Uncreative writing. Managing language in digital age, Columbia University Press, New York 2011.
11. N.K. Hayles, Writing Machines, MIT Press, Cambridge–London 2002.
12. M. Joyce, Polski pisarz, red. M. Pisarski, Korporacja Ha!art, Kraków 2011.
13. P. Marecki, Słowo, obraz i terytoria. Robert Szczerbowski mówi, Korporacja Ha!art, Kraków 2013.
14. P. Rypson, Od wydawcy, w: R. Szczerbowski [Æ], Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1996.
15. R. Szczerbowski, [bez tytułu, tak zwane Æ], http://www.techsty.art.pl/ae/raster.htm (dostęp: 10.11.2013).
16. R. Szczerbowski, Dwie wystawy. Retrospektywa na koniec Czasu [katalog], Warszawa 1998.
17. R. Szczerbowski, Errata, w: [Æ], Warszawa 1991.
18. R. Szczerbowski, Prolog, w: Księga żywota. Przy-powieść, Iskry, Warszawa 1990.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

293

End page:

312

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: