Object structure

Title:

Staropolskie pieśni nowiniarskie

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Creator:

Grochowski, Piotr

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Old Polish news stories ; news stories ; panegyric news stories ; pasquil news stories ; aubade news stories ; lament news stories ; Old Polish occasional poetry

References:

1. J. Dunin, Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce. Łódź 1974.
2. P. Grochowski, Nastroje społeczno-religijne pierwszej połowy XVII wieku w świetle pieśni nowiniarskich. „Napis” 2006. Ser. 12, s. 21-33.
3. S. Grochowski, Pieśń nowa o św. Stanisławie, patronie polskim. W: Poezje. Wyd. K. J. Turowski. T. 2. Kraków 1859.
4. P. Grochowski, Pieśń o tumulcie toruńskim. W zb.: Z trzeciego brzegu Wisły. Szkice z antropologii Torunia. Red. H. Czachowski, O. Kwiatkowska, A. Mianecki, A. Trapszyc. Toruń 2007, s. 37–47.
5. Cz. Hernas, Z epiki dziadowskiej. „Pamiętnik Literacki” 1958, z. 4, s. 475-494.
6. Karnawał dziadowski. Pieśni wędrownych śpiewaków (XIX-XX w.). Wybór, oprac. S. Nyrkowski. Warszawa 1977.
7. A. Krzewińska, Pieśń ziemiańska, antyturecka i refleksyjna. Studia nad wybranymi gatunkami staropolskiej liryki XVI i XVII wieku. Toruń 1968.
8. S. Łempicki, Nieznane wydawnictwo grunwaldzkie i "staroświecka pieśń o bitwie pruskiej". „Pamiętnik Literacki” 1937, t. 34, s. 44-75.
9. J. Ługowska, W świecie ludowych opowiadań. Teksty, gatunki, intencje narracyjne. Wrocław 1993.
10. T. Michałowska, Średniowiecze. Wyd. 6. Warszawa 2000.
11. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce: Średniowiecze. Warszawa 1963.
12. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce: Zygmunt III. Warszawa 1971.
13. J. Olędzki, Świadomość mirakularna. „Polska Sztuka Ludowa” 1989, nr 3, s. 147-157.
14. Pieśń nowa o Gdańsku teraz znowu uczyniona, roku Bożego 1577. „Pamiętnik Sandomierski” 1830, t. 2.
15. Pieśń o Komecie który był widzian w Roku 1618, Miesiąca Novembra. Oprac. J. Głażewski. "Barok" 1999 nr 1 s. 181-195.
16. Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608. Oprac. J. Czubek. T. 1: Poezja rokoszowa. Kraków 1916.
17. Pokłosie z rękopisów petersburskich. Wyd. A. Croisette van der Kop. „Pamiętnik Literacki” 1913, t. 12, s. 206-217.
18. Polska fraszka mieszczańska. Oprac. K. Badecki. Kraków 1948.
19. Polska poezja świecka XV wieku. Wyd. 4, zmien. Oprac. M. Włodarski. BN I 60. Wrocław 1998.
20. Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich. Studia i materiały. T. 1. Red. B. Bartkowski. Lublin 1990.
21. J. Sokolski, Dziadowska pieśń o Sądzie Ostatecznym z wieku siedemnastego. "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie" 1995, t. 34, s. 5-10.
22. J. Sokolski, Nowiny. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Red. T. Michałowska. Wrocław 1998,s. 589-591.
23. L. Ślękowa, Duma staropolska. Z dziejów poezji melicznej. Wrocław 1964.
24. L. Ślękowa, Grunwald w dawnej pieśni polskiej. "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie" 1967, t. 9, s. 5-30.
25. L. Ślękowa, Pieśń historyczna w świadomości XV-XVIII w. "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie" 1968, s. 5-21.
26. L. Ślękowa, Pieśń nowiniarska. Hasło w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 1985, s. 167.
27. L. Ślękowa, W kręgu Klio i Kalliope. Staropolska epika historyczna. Wrocław 1973.
28. L. Ślękowa, Z epiki dziadowskiej. „Pamiętnik Literacki” 1959, z. 3/4, s. 445-470.
29. M. Waliński, Pieśń jarmarczna? Nowiniarska? Ballada? Czy pieśń dziadowska? Prolegomena do badań pieśni dziadowskiej. W zb.: „ Wszystek krąg ziemski". Antropologia, historia, literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi. Red. P. Kowalski. Wrocław 1998, s. 164-194.
30. K. W. Wójcicki, Kircholm. Pieśni historyczne z 1605 roku. „Biblioteka Warszawska” 1879, t. 2, z. 6, s. 416-429.
31. K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XV-XVIII wieku. Bibliografia. T. 1-3. Wrocław 1977-1990.
32. K. Zawadzki, Początki prasy polskiej. Gazety ulotne i seryjne XVI-XVIII wieku. Warszawa 2002.
33. K. Zawadzki, Prasa ulotna za Zygmunta III. Warszawa 1997.
34. Zbiór pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego. Pelplin 1871.

Issue:

3

Start page:

105

End page:

123

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)