Object structure

Title:

Dwie redakcje „Świąt przyszłych narodowych” Juliusza Słowackiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2011)

Creator:

Brzozowski, Jacek

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Słowacki, Juliusz ; polish literature

References:

1. H. B. [H. Biegeleisen], Dziennik Słowackiego z ostatnich lat jego życia. „Ateneum” 1883, t. 3.
2. H. Gacowa, Juliusz Słowacki. Nowy Korbut, t. 11. Wrocław 2000.
3. Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego. Oprac. E. Sawrymowicz, przy współpracy S. Makowskiego i Z. Sudolskiego. Warszawa 1960.
4. J. Słowacki, Dzieła. Pierwsze krytyczne wydanie zbiorowe. Wyd. B. Gubrynowicz. T. 10: Proza. Lwów 1909.
5. J. Słowacki, Dzieła. Pod red. J. Krzyżanowskiego. T. 10. Wrocław 1949.
6. J. Słowacki, Dzieła. Pod red. J. Krzyżanowskiego. Wyd. 2. T. 11. Wrocław 1952.
7. J. Słowacki, Dzieła. Pod red. J. Krzyżanowskiego. Wyd. 3. T. 11–12. Wrocław 1959.
8. J. Słowacki, Dzieła. Wyd. T. Pini. T. 1. Lwów [1909].
9. J. Słowacki, Dzieła. Wydał i wstępem krytycznym poprzedził T. Pini. Wyd. 2, poszerz. T. 3. Warszawa 1933.
10. J. Słowacki, Dzieła wszystkie. Pod red. J. Kleinera. T. 14–15, 17. Wrocław 1954–1955, 1975.
11. J. Słowacki, Pisma pośmiertne. Genezis z Ducha. – List do J. N. Rembowskiego. – Wykład nauki. – Dziennik z r. 1847–1849. Wydał i wstępem opatrzył H. Biegeleisen. Lwów 1884.
12. J. Słowacki, Pisma. Zbiór utworów wydanych za życia i po śmierci autora. Z przedmową i w układzie A. Górskiego. T. 7. Kraków 1913.
13. J. Słowacki, Pisma mistyczne. Wyb., układ i oprac. S. Wyrzykowski. Kraków 1916.
14. J. Słowacki, Pisma. Wyd., objas. i wstęp J. Kallenbach. T. 6. Warszawa [1922].
15. J. Słowacki, Poematy. Nowe wydanie krytyczne. Oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak. T. 2. Poznań 2009.

Issue:

1

Start page:

189

End page:

194

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)