Title:

Zbior Deklaracyi, Not Y Czynnosci Głownieyszych, Ktore Poprzedziły Y Zaszły Pod Czas Seymu Pod Węzłem Konfederacyi Odprawuiącego Się Od Dnia 18. Wrzesnia 1772. Do 14 Maia 1773

Subtitle:

Zbiór deklaracji, not i czynności główniejszych ; Wywód praw polskich do Pomeranii (pol.)

Creator:

Łoyko, Feliks (1717-1779). Oprac. ; Lind, John (1737-1781). Oprac. ; Husarzewski, Aleksy Onufry (1714-1782). Oprac. ; Łoyko, Feliks (1717-1779).

Publisher:

Drukarnia Pijarów (Warszawa)

Place of publishing:

[Warszawa?]

Date issued/created:

[post 14 V 1773]

Description:

Var. B - fingerprint jak w opisie; spójnikiem w tyt. jest litera "Y"; inicjał na k. A1recto - brama na tle drzewa; położenie sygn.: A1/zc, A2/dals ; Praca zbiorowa, opracowana w dużej mierze przez Feliksa Łoyko, także przez Johna Linda, Aleksego Husarzewskiego i in. (PSB, 18, 449) ; F. Łoyko jest autorem dzieł zamieszczonych na s. 301-352 (z tyt. nagł.), które ukazały się również samoistnie pod wspólnym tytułem: Wywod Praw Polskich Do Pomeranii (wraz z: Wiadomości Szczegulne [!] O Nowey Marchii ; Suplement Wywodu Praw Korony Polskiey Do Pomeranii). Autorstwo niepewne dotyczy pracy: Odpowiedź Na skrypt pod Tytułem Wykład Postępku [...] (s. 352-368) ; Adres wyd. na podst. materiału typograf. ; Błąd w liczbowaniu: s. 368 wydruk. dwukrotnie ; [Var. B] ; [1] k., 401 [i.e. 402] s., [2] k. ; 4° ; Estr. XV-XVIII, 21, 391; 35, 13 (bez rozróżnienia war.) ; NKor, 5, 274 (bez rozróżnienia war.) ; Na s. 54-104, 151-162 dokumenty w jęz. łacińskim.

Subject and Keywords:

Seym (1773-1775) ; First partition of Poland (1772) ; Polish journalistic writing - 18th c.

Resource Type:

Early printed book (1501-1800)

Format:

application/pdf

Source:

IBL PAN, call no. XVIII.2.115 adl. ; click here to follow the link

Language:

pol ; lat

Rights:

Public Domain

Terms of use:

Material outside of copyright protection. May be used without restrictions following from economic copyrights

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund