Object structure
Title:

„Odległość jest niczym”. Ignacego Domeyki życie na skrzyżowaniu cywilizacji

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VIII (L) 2015

Creator:

Mytych-Forajter, Beata

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Ignacy Domeyko ; civilisation ; distance ; education

References:

1. I. Domeyko, Araukania i jej mieszkańcy, oprac. M. Paradowska, A. Krzanowski, Warszawa 1992, s. 116.
2. I. Domeyko, Listy do Władysława Laskowicza, oprac. i wstęp E.H. Nieciowa, Warszawa 1976, s. 548.
3. I. Domeyko, Moje podróże. Pamiętniki wygnańca, t. 1–3, przyg. do druku, przedm. i przyp. E.H. Nieciowa, Wrocław 1962– 1963.
4. I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, przeł. J. Gałecki, Warszawa 2004, s. 256).
5. Novalis, Uczniowie z Sais. Proza filozoficzna. Studia. Fragmenty, wybrał, przeł., wstępem i przyp. opatrzył J. Prokopiuk, Warszawa 1984, s. 50.
6. Z.J. Ryn, Ignacy Domeyko. Kalendarium życia, Kraków 2006, s. 4, 12.
7. M. Zielińska, Europa widziana z zewnątrz (Ignacy Domeyko), w: Romantycy i Europa: marzenia, doświadczenia, propozycje, pod red. M. Piwińskiej, Warszawa 2006, s. 153–154.

Issue:

8

Start page:

57

End page:

67

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2015.4

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: