Stankiewicz Tomasz
A new method of the synthesis of diazacoronands and studies of their properties = Nowa metoda syntezy diazakoronandów i badanie ich właściwości
Nowa metoda syntezy diazakoronandów i badanie ich właściwości