Szymański Sławomir.
Metoda wyrównawcza charakterystyki procesów wewnętrznej wymiany chemicznej w magnetycznym rezonansie jądrowym