Object structure
Title:

O psychologii. 3, Rozdziały VI-VII i "Literatura" z pracy K. Twardowskiego "O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i o jej rozwoju"

Subtitle:

Archiwalia / Kazimierz Twardowski. 84

Creator:

Twardowski, Kazimierz (1866–1938)

Date issued/created:

1925-1926

Description:

L. 71-116 ; 17 x 21 cm ; Maszynopis z odręcznymi i maszynowymi dopiskami, wycinki ; Karty luźne ; Por. druk. K. Twardowski: O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i o jej rozwoju. [W:] Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa, Państ. Wydaw. Naukowe, 1965, s. 265-291 ; Odbitka z "Encyklopedii Wychowawczej" T. 9, z. 1 Warszawa 1913, s. 27-50 : wycinki naklejone na karty 71-116

Type of object:

Manuscript/Typescript

Subject and Keywords:

Twardowski, Kazimierz (1866-1938) -- archives ; Polish psychology (20 c.) ; Polish manuscripts (20 c.)

Relation:

Twardowski, Kazimierz (1866-1938). Archiwalia ; Twardowski, Kazimierz (1866-1938). Rozprawy i inne prace

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Manuscript (handwriting)

Format:

application/pdf

Source:

IFiS PAN, call no. T'R.76-P.9,6 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Public Domain

Terms of use:

Material outside of copyright protection. May be used without restrictions following from economic copyrights

Digitizing institution:

Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Joined Libraries WFiS UW, IFiS PAN and PTF

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: