Twardowski Kazimierz
O zjawiskach psychicznych w ogóle