Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Abstract = "W pracy przedstawiono zmiany średnich rocznych poziomów wód 16 jezior w latach 1956–2015. Cechowały się one zróżnicowanymi amplitudami stanów wody, które wahały się od 26 cm \(Jezioro Studzieniczne\) do 132 cm \(jezioro Roś\). W analizowanym zbiorze odnotowano trzy sytuacje\: wzrostu \(pięć jezior\), spadku \(dwa jeziora\) oraz braku wyraźnych tendencji zmian \(dziewięć jezior\) średnich rocznych stanów wody. Najszybszym tempem wzrostu poziomu wody charakteryzowało się jezioro Jamno \(aż 6,3 cm·dek\-1\), a obniżenia – Jezioro Ełckie \(3,6 cm·dek\-1\). Jeziora o różnym charakterze zmian poziomów wody, nie grupowały się w układzie regionalnym a różne kierunki zmian stanów wody, występowały nawet na jeziorach położonych w niewielkich odległościach od siebie. Uzyskane wyniki są zgodne z otrzymanymi z uprzednich badań z zakresu fluktuacji poziomu wody w jeziorach \(z krótszych okresów badawczych\), wskazując na kluczową rolę czynników lokalnych nad klimatycznymi."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information