Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "1. Affek A., 2012. Kalibracja map historycznych z zastosowaniem GIS. \[in\:\] J. Plit \(ed.\), Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, no. 16, pp. 48\-62."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information