Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "27. Olechwir T., 2016, Rekreacyjne i terapeutyczne znaczenie dyfuzji tlenu z wody do powietrza w strefie brzegowej Bałtyku, \[w\:\] C. Koźmiński \(red.\), Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin, s. 198\-204."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information