Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "29. Koter M., 1980, Kształtowanie się strefy podmiejskiej w świetle badań historyczno\-geograficznych, \[w\:\] Pojęcia i metody badań strefy podmiejskiej. Materiały XIII Łódzkiej Konferencji Naukowej 19\-20 I 1980, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 1\-17."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information