Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "30. Żmudzka E., Dobrowolska M., 2005, Zmienność czasowa klimatu polskiego Pobrzeża Bałtyku na tle zmienności klimatu Polski nizinnej \(1951\-2000\), \[w\:\] J. P. Girjatowicz, C. Koźmiński \(red.\), Hydrograficzne i meteorologiczne aspekty badań wybrzeża Bałtyku i wybranych obszarów Polski, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu, PTG, Oddział Szczeciński, Oficyna IN PLUS, Szczecin, s. 39\-43."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information