Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "33. Liszewski S., Wolaniuk A., 1998, Centra miast polskich w okresie transformacji \(przykład Łodzi\), \[w\:\] T. Markowski, T. Marszał \(red.\), Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji, Biuletyn KPZK PAN, 182, s. 129\-151."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information