Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "41. Plit J., 1996, Antropogeniczne i naturalne przeobrażenia krajobrazów roślinnych Mazowsza \(od schyłku XVIII w. do 1990 r.\), Prace Geograficzne, 166, IGiPZ PAN, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information