Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Jańczak J., Choiński A., 1993, Zmiany wahań poziomu wody jezior w latach 1956\-1985, \[w\:\] I. Dynowska \(red.\), Przemiany stosunków wodnych w Polsce w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 98\-107."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information