Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kozłowski, S. \(1997\). Potrzeba rewizji programu budowy autostrad. W\: A. Stasiak \(red.\), Konflikty wokół przebiegu autostrad w Polsce \(s. 37‑64\), Biuletyn KPZK PAN, 179. Warszawa."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information