Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Węcławowicz, G., Degórski, M., Komornicki, T., Korzeń, J., Bański, J., Korzeń, J., Soja, R., Śleszyński, P., \& Więckowski, M. \(2006\). Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko\-niemieckiej, Prace Geograficzne, 207. Warszawa\: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information