Object structure
Title:

Rozwój sieci szlaków pieszych w Górach Sowich po II wojnie światowej = Development of the hiking-trail network in Poland’s Sowie Mountains since the Second World War

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 94 z. 3 (2022)

Creator:

Kołodziejczyk, Krzysztof : Autor ORCID

Affiliation:

Kołodziejczyk, Krzysztof : Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

hiking trails ; tourist management ; networks ; graphs ; Sowie Mountains

Abstract:

Since 2014, there has been a rapid development of the network of hiking trails in the Sowie Mountains, being part of the processes taking place in various parts of the Sudeten Mountains, especially in the Central Sudeten. These changes were analysed using i.a. graph analysis. The changes in the degree of development and coherence of the hiking trail network after World War II were determined and the reasons for marking new routes were examined, taking into account the tourist attractiveness of the area and the role these sections play in the network. The length of hiking trails in the Sowie Mountains in 2022 compared to 2005 almost doubled, with an approximate threefold increase in the number of nodes and sections between them. As a result the coherence of the network slightly decreased, but the possibilities of organising trips have clearly improved. There are many positive aspects of the development of the trail network in the Sowie Mountains. The new routes are related to the sightseeing values, they refer to the location of public transport stops, but also parking lots at the foot of the mountains and at the passes. There is a clear tendency to reduce the share of the asphalt surface.

References:

Baranowska-Janota, M. (1989). Podstawowe zasady rozwoju turystyki w górskich przyrodniczych obszarach chronionych. Prace Geograficzne, 80, 155‑158.
Brzeziński, R. (2007). Gospody u stóp Gór Sowich: Studia z dziejów gastronomii Bielawy do 1945 r. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
Bukała, A. (2011). Szlaki turystyczne jako wybrany element zagospodarowania turystycznego Gór Opawskich - stan obecny i możliwości rozwoju. W: P. Chrobak, P. Szymkowicz (red.), Transgraniczny potencjał turystyczny Gór Opawskich: materiały konferencyjne (s. 5‑14). Głuchołazy: Gmina Głuchołazy.
Chanas, R., & Czerwiński, J. (1979). Sudety: przewodnik. Warszawa: Wydawnictwo Sport i Turystyka.
Chmiel, J. (2011). Historia znakowania szlaków turystycznych na pograniczu nysko-jesenickim. W: P. Chrobak, P. Szymkowicz (red.), Transgraniczny potencjał turystyczny Gór Opawskich: materiały konferencyjne (s. 63‑67). Głuchołazy: Gmina Głuchołazy.
Chylińska, D., & Kołodziejczyk, K. (2012). Kilka uwag o znakowaniu szlaków turystycznych w Górach Opawskich. Sudety. Przyroda, Kultura, Historia, 7(136), 30‑32.
Chylińska, D., & Kołodziejczyk, K. (2021). The untapped potential of scenic routes for geotourism: case studies of Lasocki Grzbiet and Pasmo Lesistej (Western and Central Sudeten Mountains, SW Poland). Journal of Mountain Science, 18(4), 1062‑1092. https://doi.org/10.1007/s11629-020-6630-1 DOI
Dronka, T., Figiel, N., Stasiak, A., Śledzińska, J., & Włodarczyk, B. (2014). Zasady tworzenia szlaków turystycznych. W: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Szlaki turystyczne: od pomysłu do realizacji (s. 183‑211). Warszawa: Wydawnictwo PTTK "Kraj".
Dudziak, T., & Potocki, J. (1995). Rozwój sieci szlaków turystycznych w Sudetach. Śląski Labirynt Krajoznawczy, 7, 99‑118.
Frankowski, A. (1966). Budowa górskich ścieżek turystycznych. Wierchy, 35, 220‑222.
Gajewski, J.W. (2007). Nikłym śladem perci, czyli szlaki górskie wczoraj i dziś. W: P. Kuleczka (red.), Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna (s. 191‑199). Warszawa: PTTK.
https://mapa-turystyczna.pl/(21.02.2022).
https://mapy.cz/(21.02.2022).
Jerczyński, M., & Koziarski, S. (1992). 150 lat kolei na Śląsku. Opole: Wydawnictwo Instytutu Śląskiego.
Jerczyński, M., & Przerwa, T. (2007). Kolej sowiogórska. Dzierżoniów: Srebrnogórska Oficyna Wydawnicza.
Kiryluk, H. (2008). Problemy rozwoju funkcji turystycznej na obszarach parków krajobrazowych. W: K. Zimniewicz (red.), Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce (s. 101‑118). Warszawa: PWE.
Kolasińska, A. (2010). Zasady udostępniania parków narodowych jako granice turystycznej ingerencji człowieka. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Wł. Szafera, 20, 253‑264.
Kolasińska, A., Adamski, P., Ciapała, S., Svajda, J., & Witkowski, Z. (2015). Trail management, off-trail walking and visitors impact in the Pieniny Mts National Park (Polish Carpathians). Eco.mont - Journal on Protected Mountain Areas Research and Management, 7(1), 26‑36. https://doi.org/10.1553/eco.mont-7-1s26 DOI
Kołodziejczyk, K. (2015). Wzorce zagospodarowania szlaków turystycznych w górach średnich na wybranych przykładach europejskich. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Kołodziejczyk, K. (2019). Rozwój sieci szlaków pieszych w wybranych częściach Sudetów Środkowych w latach 2005‑2017. Prace Geograficzne, 156, 9‑33. DOI
Kołodziejczyk, K. (2020). The way to the rocks - changes of networks of hiking trails in chosen sandstones landscapes in Poland and the Czech Republic in the period of political transformation. Geoheritage, 12, id 25, 1‑30. https://doi.org/10.1007/s12371-020-00428-9 DOI
Kołodziejczyk, K. (2020). Changes in the network of tourist trails in the border zones of the Czech Republic after entering the Schengen area. Journal of Mountain Science, 17(4), 949‑972. https://doi.org/10.1007/s11629-019-5809-9 DOI
Kołodziejczyk, K. (2020). Tourist management in national parks in the Czech-German borderland: Bohemian 'Switzerland' and Saxon 'Switzerland'. Journal of Mountain Science, 17(12), 2853‑2879. https://doi.org/10.1007/s11629-020-6102-7 DOI
Kondracki, J. (2000). Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Krajewski, P., & Krajewska, U. (2013). Park Krajobrazowy Gór Sowich. Wrocław: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych.
Krakowiak, B. (1997). Zagospodarowanie turystyczne karpackich parków narodowych. Tourism/Turyzm, 7(2), 25‑44. DOI
Kulik, Z. (1998). Przejmowanie poniemieckiego majątku turystycznego w Sudetach i na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Wierchy, 64, 193‑212.
Latocha, A. (2017). Zimne wody (Kaltwasser). Sudety: Przyroda, Kultura, Historia, 3(167), 26‑30.
López, I., & Pardo, M. (2018). Tourism versus nature conservation: reconciliation of common interests and objectives - an analysis through Picos de Europa National Park. Journal of Mountain Science, 15(11), 2505‑2516. https://doi.org/10.1007/s11629-018-4943-0 DOI
Manning, R., Anderson, L.E., & Pettengill, P. (2017). Managing outdoor recreation: case studies in the national park. CABI International. DOI
Marion, J.L., & Leung, Y.-F. (2004). Environmentally sustainable trail management. W: R. Buckley (red.), Environmental impacts of ecotourism (s. 229‑244). Cambridge, MA: CABI Publishing. DOI
Mastalska-Cetera, B., & Krajewski, P. (2015). Rozwój turystyki w granicach Parku Krajobrazowego Gór Sowich w świetle zapisów strategii rozwoju gmin, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2(30), 165‑181. https://doi.org/10.18276/ept.2015.2.30-10 DOI
Mazur, T. (2011). Rozwój turystyki w Górach Stołowych w aspekcie historycznym. Gazeta Górska, 19(10), 22‑27.
Mazurski, K.R. (2012). Historia turystyki sudeckiej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy".
Migoń, P. (2011). Mnich koło Wambierzyc - świadek dawnych Gór Stołowych. Sudety. Przyroda, Kultura, Historia, 10(52), 34‑35.
Migoń, P., & Parzóch, K. (2021). Góry Sowie. W: A. Richling, J. Solon, A. Macias, J. Balon, J. Borzyszkowski, M. Kistowski (red.), Regionalna geografia fizyczna Polski (s. 348‑349). Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe.
Pawlak, W. (red.). (1997). Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego. Wrocław: Pracownia Atlasu Dolnego Śląska, Uniwersytet Wrocławski, Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu.
Plan. (2005). Góry Sowie: mapa turystyczna 1:35 000. Jelenia Góra: Wydawnictwo Turystyczne Plan.
Potocki, J. (1998). Geneza sieci schronisk w Sudetach. Prace Instytutu Geograficznego, seria B, Geografia Społeczna i Ekonomiczna, XVI, 73‑83.
Potocki, J. (2004). Rozwój zagospodarowania turystycznego Sudetów od połowy XIX w. do II wojny światowej. Jelenia Góra: Wydawnictwo Turystyczne Plan.
Potocki, J. (2009). Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.
Potocki, J. (2013). Kształtowanie sieci turystycznych szlaków pieszych w Sudetach po II wojnie światowej i jego ważniejsze uwarunkowania. W: A. Mateusiak (red.), Zarys dziejów turystyki i przewodnictwa w Sudetach (s. 23‑46). Jelenia Góra: Wydawnictwo AD REM.
Potocki, J. (2014). Zagospodarowanie turystyczne Sudetów. W: A. Marek, I.J. Olszak (red.), Sudety i Przedgórze Sudeckie: środowisko, ludność, gospodarka (s. 407‑426). Wrocław: Wydawnictwo Silesia.
Potrykowski, M., & Taylor, Z. (1982). Geografia transportu. Zarys problemów, modeli i metod badawczych. Warszawa: PWN.
PPWK. (1967). Góry Wałbrzyskie: mapa turystyczna 1:75 000. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
PPWK. (1971). Góry Wałbrzyskie: mapa turystyczna 1:75 000. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Przerwa, T. (2003). Odkryli dla nas piękno gór. Trzy sudeckie organizacje górskie (1881‑1945): Verband der Gebirgsvereine an der Eule, Waldenburger Gebirgsverband, Zobtengebirgsverein. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
Przerwa, T. (red.). (2006). W cieniu Wielkiej Sowy. Monografia Gór Sowich. Dzierżoniów: Srebrnogórska Oficyna Wydawnicza.
Ptaszycka-Jackowska, D., & Baranowska-Janota, M. (1989). Zasady korzystania z przyrodniczych obszarów chronionych. Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
Ptaszycka-Jackowska, D., & Baranowska-Janota, M. (1996). Przyrodnicze obszary chronione: możliwości użytkowania. Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
PTTK. (1986). Instrukcja znakowania górskich szlaków turystycznych. Kraków: Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK (maszynopis).
PTTK. (2014). Instrukcja znakowania szlaków turystycznych. Warszawa: Zarząd Główny PTTK.
Richling, A., Solon, J., Macias, A., Balon, J., Borzyszkowski, J., & Kistowski, M. (red.). (2021). Regionalna geografia fizyczna Polski. Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe.
Rogowski, M. (2012). Nasycenie szlakami turystyki pieszej w Sudetach i Przedgórzu Sudeckim jako miernik rozwoju funkcji turystycznej regionu. W: Z. Dziemianko, W. Stach (red), Rzeczywistość społeczne w badaniach młodych naukowców (s. 271‑284). Poznań: Maiuscula, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług.
Rogowski, M. (2017). Mountain hiking in the Stołowe Mountains National Park. Tourism/Turyzm, 27(2), 89‑97. https://doi.org/10.1515/tour-2017-0017 DOI
Sewerniak, J. (1980). Metoda wyznaczania szlaków turystyki pieszej w strefie nadmorskiej z uwzględnieniem ich pojemności i przepustowości. W: Geograficzne podstawy użytkowania turystycznego strefy nadmorskiej (s. 120‑153). Warszawa: Instytut Turystyki.
Sewerniak, J. (1982). Problematyka zagospodarowania programowo-przestrzennego szlaków turystyki pieszej. Problemy Turystyki, 4(18), 30‑54.
Solon, J., Borzyszkowski, J., Bidłasik, M., Richling, A., Badora, K., Balon, J., Brzezińska-Wójcik, T., Chabudziński, Ł., Dobrowolski, R., Grzegorczyk, I., Jodłowski, M., Kistowski, M., Kot, R., Krąż, P., Lechnio, J., Macias, A., Majchrowska, A., Malinowska, E., Migoń, P., Myga-Piątek, U., Nita, J., Papińska, E., Rodzik, J., Strzyż, M., Terpiłowski, S., & Ziaja, W. (2018). Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica, 91(2), 143‑170. https://doi.org/10.7163/GPol.0115 DOI
Sroka, P. (2013). Turystyka w polskich Sudetach w latach 1945‑1956. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
Staffa, M. (1985). Z zagadnień zagospodarowania turystycznego gór polskich. Warszawa - Kraków: Wydawnictwo PTTK Kraj, Redakcja Wydawnictw Górskich i Narciarskich.
Staffa, M. (1994). Schroniska sudeckie po 1945 r. Wierchy, 60, 21‑32.
Staniewska-Zątek, W. (2007). Turystyka a przyroda i jej ochrona. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Styperek, J. (2001). Piesze szlaki turystyczne w polskich parkach narodowych. Tourism/Turyzm, 11(1), 25‑37. DOI
Styperek, J. (2002). Linearne systemy penetracji rekreacyjnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.
Styperek, J. (2002). Dostępność i spójność penetracyjna obszarów chronionych. W: J. Partyka (red.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych: ruch turystyczny - konflikty - zagrożenia (s. 51‑62). Ojców: Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Ojcowski Park Narodowy.
Suchodolski, J. (2005). Architektura schronisk górskich w Sudetach. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
Taaffe, E.J., & Gauthier, H.L. (1973). Geography of transportation. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Taczanowska, K., Gonzalez, L.M., Garcia-Masso, X., Muhar, A., Brandenburg, C., & Toca-Herrera, J. (2014). Evaluating the structure and use of hiking trails in recreational areas using a mixed GPS tracking and graph theory approach. Applied Geography, 55, 184‑192.https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2014.09.011 DOI
Tomczyk, A., & Ewertowski, M. (2013). Planning of recreational trails in protected areas: application of regression tree analysis and geographic information systems. Applied Geography, 40, 129‑139. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2013.02.004 DOI
Woźniak, A. (2010). Grafy i sieci w technikach decyzyjnych. Kraków: Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie.
Zielińska, A. (2013). Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. DOI

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

94

Issue:

3

Start page:

373

End page:

396

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Journal

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

doi:10.7163/PrzG.2022.3.5 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2022.3.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: