Object structure
Title:

Skład frakcjonalny stożków gruzowych w kontekście zróżnicowanego klimatu peryglacjalnych stoków górskich (na przykładzie Spitsbergenu i środkowej Azji) = Grain-Size Composition on Talus Slopes in the context of disparate climatic conditions of periglacial mountain zones (exemplified by Spitsbergen and Central Asia)

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 94 z. 4 (2022)

Creator:

Dolnicki, Piotr : Autor Affiliation ORCID ; Kroh, Paweł : Autor Affiliation ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

stożki gruzowe ; frakcja skalna ; Spitsbergen ; góry Fann ; strefa peryglacjalna

Abstract:

W publikacji zostały przedstawione wyniki badań frakcjonalnych prowadzonych na stożkach gruzowych zlokalizowanych na zboczach górskich Spitsbergenu i w Azji Środkowej – w Tadżykistanie. Przeprowadzono komputerową analizę fotografii cyfrowych wykonanych w terenie. Uzyskane wyniki wskazują na zróżnicowanie składu frakcjonalnego na powierzchni stożków gruzowych w obrębie szeroko rozumianej strefy peryglacjalnej. Wyniki wskazują również na zróżnicowany mechanizm przemieszczania się materiału gruzowego w odmiennych warunkach klimatycznych i orograficznych.

References:

Akerman, J. (2005). Relations between slow slope processes and active-layer thickness 1972‑2002, Kapp Linné, Svalbard. Norsk Geografisk Tidsskrift, Norwegian Journal of Geography, 59, 116‑128. https://doi.org/10.1080/00291950510038386 DOI
Ballantyne, C.K. (2018). Periglacial Geomorphology. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons.
Birkenmajer, K., Jania, J., & Pulina, M. (1991). Hornsund, Spitsbergen, Geologia, 1: 75000 (mapa z objaśnieniem). Katowice: Uniwersytet Śląski.
Caine, N. (1974). The geomorphic processes of the alpine environment. W: J.D. Ives, R.G. Barry (red.), Arctic and Alpine Environments. London: Methuen, 721‑748.
Detert, M., & Weitbrecht, V. (2012). Automatic object detection to analyze the geometry of gravel grains: A free stand-alone tool. W: Muñoz, R.E.M. (red.), River Flow (s. 595‑600). Leiden: CRC Press/Balkema.
Dolnicki, P. (2010). Zmiany termiki gruntu w Hornsundzie (SW Spitsbergen) w latach 1990‑2009. Problemy Klimatologii Polarnej, 20, 121‑127.
Dolnicki, P. (2020). Charakterystyka warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny na Spitsbergenie, Svalbard (na przykładzie równiny nadmorskiej Fuglebergsletta, Hornsund). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego. https://doi.org/10.24917/9788380845763 DOI
Dolnicki, P., & Grabiec, M. (2022). The Thickness of Talus Deposits in the Periglacial Area on SW Spitsbergen (Fugleberget Mountainside) in the Light of Slope Development Theories. Land, 11(2). https://doi.org/10.3390/land11020209 DOI
French, H.M. (2007). The Periglacial Environment. Harlow, Addison Wesley: Longman, https://doi.org/10.1017/S0016756897488258 DOI
Halles, T.C., & Roering, J.J. (2005). Climat-controlled variations in scree production, Southern Alps, New Zeland. Geology, 33, 701‑704. https://doi.org/10.1130/G21528.1 DOI
Harris, C., Arenson, L.U., Christiansen, H.H., Etzel- Müller, B., Frauenfelder, R., Gruber, S., Haeberli, W., Hauck, C., Holzle, M., Humlum, O., Isaken, K., Kääb, A., Kern-Lustschg, MA., Lehning, M., Matsuoka, N., Murton, J.B., Notzli, J., Phillips, M., Ross, N., Seppala, M., Springman, S.M., & Vonder Mühll, D. (2009). Permafrost and climate in Europe: Monitoring and modeling thermal geomorphological and geotechnical responses, Earth Science Reviews, 92, s. 117‑171. DOI
Klimaszewski, M. (1969). Geomorfologia. Warszawa: WSiP.
Kotarba, A., Kaszowski, L., & Krzemień, K. (1987). High Mountain Denudational System of the Polish Tatra Mountains. Kraków: Polska Akademia Nauk.
Kotarba, A., Klapa, M., Midriak, R., Petras, J., & Skroda, J. (1979). Field experiments on high mountain slopes of the Tatra Mts. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 13, 132‑148.
Kroh, P., Dolnicki, P., & Łajczak, A. (2021). Subnival Processes and Subnival Sedimentation Mechanisms, the Pamir-Alay Mts., Tajikistan. Land, 10(2), 104. https://doi.org/10.3390/land10020104 DOI
Luckman, B.H. (2013a). Processes, transport, deposition and landforms: rockfall. W: J. Shroder, R.A. Marston, M. Stoffel, (red.), Treatise on Geomorphology, 7, Mountain and Hillslope Geomorphology (s. 174‑182). San Diego: Academic Press. DOI
Luckman, B.H. (2013b). Talus slopes. W: SA Elias (red.), The Encyclopedia of Quaternary Science (s. 566‑573). Amsterdam: Elsevier. DOI
Łupikasza, E. (2003). Zmienność występowania opadów deszczu i śniegu w Hornsundzie w okresie lipiec 1978 - grudzień 2002. Problemy Klimatologii Polarnej, 13, 93‑105.
Manecki, A., Czerny, J., Kieres, A., Manecki, M., & Rajchel, J. (1993). Geological map of the SW part of Wedel Jarlsberg Land, Spitsbergen. Kraków: Wydawnictwo AGH.
Martini, A. (1986). Contemporary periglacial weathering processes of the mountain massifs in the vicinity of Hornsund, SW Spitsbergen. Acta Universitatis Wratislaviensis, 966, 45‑73.
Matsuoka, N. (2001). Solifluction rates, processes and landforms: a global review. Earth Sciences Review, 55(1‑2), 107‑134. DOI
Migoń, P. (2009). Geomorfologia. Warszawa: PWN, 108‑142.
Niedźwiedź, T. (2002). Wpływ cyrkulacji atmosfery na wysokie opady w Hornsundzie (Spitsbergen). Problemy Klimatologii Polarnej, 12, 65‑75.
Niedźwiedź, T. (2003). Współczesna zmienność cyrkulacji atmosfery, temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na Spitsbergenie. Problemy Klimatologii Polarnej, 13, 79‑92.
Pisabarro, A., Pellitero, R., Serrano, E., Gómez-Lende, M., & Gonzalez-Trueba, J.J. (2017). Ground temperatures, landforms and processes in an Atlantic mountain. Cantabrian Mountains (Northern Spain). Catena, 149(2), 623‑636. DOI
Plesiński, K., Marek, A., Skalicz, F., & Radecki-Pawlik, A. (2017). Wykorzystanie modelu komputerowego BaseGRAIN do analizy składu granulometrycznego rumowiska wleczonego potoku Ponikiewka metodą fotograficzną. Acta Scientiarum Polonorum Formatico Circumiectus, 16(1). DOI
Rapp, A., & Fairbridge, R.W. (1968). Talus fan or cone. W: R.W. Fairbridge, (red.), Encyclopaedia of Geomorphology (s. 1106‑1109). New York: Van Nostrand Reinhold.
Rahmonov, O., Szczypek, T., Niedźwiedź, T., Myga-Piątek, U., Rahmonov, M., & Snytko, V.A. (2017). The human impact on the transformation of juniper forest landscape in the western part of the Pamir-Alay range (Tajikistan). Environmental Earth Sciences, 76(8), 324. https://doi.org/10.1007/s12665-017-6643-4. DOI
Rączkowska, Z. (2007). Współczesna rzeźba peryglacjalna wysokich gór Europy. Prace Geograficzne, 212. Warszawa: IGiPZ PAN.
Rączkowska, Z. (2008). Zróżnicowanie współczesnej rzeźby peryglacjalnej w górach wysokich Europy. Landform Analysis, 9, 120‑122.
Senderak, K., Kondracka, M., & Gądek, B. (2017). Talus slope evolution under the influence of glaciers with the example of slopes near the Hans Glacier, SW Spitsbergen, Norway. Geomorphology, 285, 225‑234. DOI
Serrano, E., Sanjose, J., Gomez-Gutierrez, A., & Gomez-Lende, M. (2019). Surface movement and cascade processes on debris cones in temperate high mountain (Picos de Europa, northern Spain. Science of the Total Environment, 649, 1323‑1337. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.08.405 DOI
Van Steijn, H., de Ruig, J., & Hoozemans, F. (1988). Morphological and mechanical aspects of Debris flows in parts of the French Alps. Zeitschrift Geomorphologie, 32, 143‑161. DOI
Traczyk, A., & Korabiewski, B. (2008). Pełznięcie pokryw gruzowych na stokach Fugleberget w Hornsundzie (SW Spitsbergen). W: A. Kowalska, A. Latocha, H. Marszałek, J. Pereyma (red.), Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych (s. 89‑89). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15619.60963 DOI
Wawrzyniak, T., & Osuch, M.A. (2020). 40-year High Arctic climatological dataset of the Polish Polar Station Hornsund (SW Spitsbergen, Svalbard). Earth System Science Data, 12(2), 805‑815. https://doi.org/10.5194/essd-12-805-2020 DOI
Zech, R., Röhringer, I., Sosin, P., Kabgov, H., Merchel, S., Akhmadaliev, S., & Zech, W. (2013). Late Pleistocene glaciations in the Gissar Range, Tajikistan, Based on 10Be surface exposure dating. Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology, 369, 253‑261. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2012.10.031 DOI

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

94

Issue:

4

Start page:

437

End page:

450

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

doi:10.7163/PrzG.2022.4.2 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2022.4.2

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: