Object structure
Title:

Niepewność pomiarów średniej temperatury promieniowania za pomocą termometrów kulistych = Uncertainty of mean radiant-temperature measurements using globe thermometers

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 95 z. 3 (2023)

Creator:

Lindner-Cendrowska, Katarzyna : Autor Affiliation ORCID ; Baranowski, Jarosław (1970– ) : Autor Affiliation ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2023

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

temometr kulisty ; średnia temperatura promieniowania ; UTCI

Abstract:

W analizie bilansu cieplnego człowieka największym problemem jest określenie ilości promieniowania pochłoniętego przez człowieka.Dlatego też w badaniach komfortu cieplnego stosuje się uproszczenia i jako miarę termicznego wymiaru pola promieniowania wokół człowieka stosuje się koncepcję średniej temperatury promieniowania – Mrt (Mean radiant temperature), która traktuje łącznie wszystkie strumienie promieniowania długo- i krótkofalowego, na które eksponowane jest ludzkie ciało. Na terenach zurbanizowanych do określenia wartości Mrt sugeruje się prowadzenie bezpośrednich pomiarów tego parametru. Najczęściej wykorzystuje się do tego termometr kulisty – z uwagi na prostotę jego konstrukcji, niski koszt oraz łatwość użytkowania. Celem pracy jest zweryfikowanie przydatności termometrów kulistych do pomiarów Mrt, określenie zależności ich wskazań od wartości parametrów meteorologicznych oraz ustalenie wpływ sposobu oszacowania Mrt na wartości wskaźnika UTCI (Universal Thermal Climate Index). Do wyznaczenia Mrt użyto trzech termometrów kulistych: jeden standardowy 15-centymetrowy (SGT) oraz dwa 4-centymetrowe akrylowe (AGT) własnej konstrukcji. Badania wykonano na terenach otwartych oraz w cieniu drzew. Typ zastosowanego instrumentu pomiarowego istotnie wpływa na wielkość Mrt w warunkach silnego usłonecznienia – najwyższe wartości Mrt uzyskano za pomocą SGT, a najniższe przy pomocy szarego AGT. W cieniu wszystkie typy przyrządów wskazywały zbliżone do siebie wartości. Błąd oszacowania UTCI w efekcie niepewności wyznaczonych wartości Mrt za pomocą różnych termometrów kulistych, odpowiada jednej kategorii stresu termicznego w warunkach radiacyjnych, natomiast w cieniu jest zaniedbywalny.

References:

American National Standards Institute. (2004). Thermal environmental conditions for human occupancy ASHRAE Standard-55.
Banfi, A., Tatti, A., Ferrando, M., Fustinoni, D., Zanghirella, F., & Causone, F. (2022). An experimental technique based on globe thermometers for the measurement of mean radiant temperature in urban settings. Building and Environment, 222, 109373. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109373 DOI
Bergman, T.L., DeWitt, D.P., Incropera, F.P., & Lavine, A.S. (2006). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (6th ed.). Hoboken: John Wiley & Sons, Ltd.
Błażejczyk, K. (2005). MENEX_2005 − the updated version of man- environment heat exchangemodel. Pobrane z: https://www.igipz.pan.pl/BioKlima.html
Błażejczyk, K., Jendritzky, G., Bröde, P., Fiala, D., Havenith, G., Epstein, Y., Psikuta, A., & Kampmann, B. (2013). An introduction to the Universal thermal climate index (UTCI). Geographia Polonica, 86(1), 5‑10. https://doi.org/10.7163/GPol.2013.1 DOI
Błażejczyk, K., & Kunert, A. (2011). Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce = Bioclimatic principles of recreation and tourism in Poland (2nd ed.). Warszawa: IGiPZ PAN. Pobrane z: http://rcin.org.pl/igipz/Content/19801/WA51_39725_r2011-nr13_Monografie.pdf
Budd, G.M. (2008). Wet-bulb globe temperature (WBGT) - its history and its limitations. Journal of Science and Medicine in Sport, 11(1), 20‑32. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jsams.2007.07.003 DOI
Chen, Y.C., Lin, T.P., & Matzarakis, A. (2014). Comparison of mean radiant temperature from field experiment and modelling: a case study in Freiburg, Germany. Theoretical and Applied Climatology, 118(3), 535‑551. https://doi.org/10.1007/s00704-013-1081-z DOI
d'Ambrosio Alfano, F.R., Dell'isola, M., Ficco, G., Palella, B.I., & Riccio, G. (2021). On the measurement of the mean radiant temperature by means of globes: An experimental investigation under black enclosure conditions. Building and Environment, 193, 107655. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.107655 DOI
d'Ambrosio Alfano, F.R., Dell'Isola, M., Palella, B.I., Riccio, G., & Russi, A. (2013). On the measurement of the mean radiant temperature and its influence on the indoor thermal environment assessment. Building and Environment, 63, 79‑88. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2013.01.026 DOI
Du, J., Sun, C., Liu, L., Chen, X., & Liu, J. (2021). Comparison and modification of measurement and simulation techniques for estimating Tmrt in summer and winter in a severely cold region. Building and Environment, 199, 107918. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.107918 DOI
Fanger, P.O. (1970). Thermal Comfort. Analysis and Applications in Environmental Engineering. Copenhagen: Danish Technical Press.
Gál, C.V., & Kántor, N. (2020). Modeling mean radiant temperature in outdoor spaces, A comparative numerical simulation and validation study. Urban Climate, 32, 100571. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2019.100571 DOI
Guo, H., Aviv, D., Loyola, M., Teitelbaum, E., Houchois, N., & Meggers, F. (2020). On the understanding of the mean radiant temperature within both the indoor and outdoor environment, a critical review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 117, 109207. https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.06.014 DOI
Hey, E.N. (1968). Small globe thermometers. Journal of Physics E: Scientific Instruments, 1(9), 955. https://doi.org/10.1088/0022-3735/1/9/424 DOI
Höppe, P. (1992). A new procedure to determine the mean radiant temperature outdoors. Wetter Und Leben, 44(1‑3), 147‑151.
Humphreys, M.A. (1977). The optimum diameter for a globe thermometer for use indoors. The Annals of Occupational Hygiene, 20(2), 135‑140. https://doi.org/10.1093/annhyg/20.2.135 DOI
International Organization for Standardization. (1998). ISO 7726: Ergonomics of the Thermal Environment - Instruments for Measuring Physical Quantities. Genève: ISO.
Johansson, E., Thorsson, S., Emmanuel, R., & Krüger, E. (2014). Instruments and methods in outdoor thermal comfort studies - The need for standardization. Urban Climate, 10, 346‑366. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2013.12.002 DOI
Kántor, N., Kovács, A., & Lin, T.P. (2015). Looking for simple correction functions between the mean radiant temperature from the "standard black globe" and the "six-directional" techniques in Taiwan. Theoretical and Applied Climatology, 121(1‑2), 99‑111. https://doi.org/10.1007/s00704-014-1211-2 DOI
Kántor, N., & Unger, J. (2011). The most problematic variable in the course of human-biometeorological comfort assessment - the mean radiant temperature. Central European Journal of Geosciences, 3(1), 90‑100. https://doi.org/10.2478/s13533-011-0010-x DOI
Kenny, N.A., Warland, J.S., Brown, R.D., & Gillespie, T.G. (2008). Estimating the radiation absorbed by a human. International Journal of Biometeorology, 52(6), 491‑503. https://doi.org/10.1007/s00484-008-0145-8 DOI
Kuehn, L.A., Stubbs, R.A., & Weaver, R.S. (1970). Theory of the globe thermometer. Journal of Applied Physiology, 29(5), 750‑757. https://doi.org/10.1152/jappl.1970.29.5.750 DOI
Liu, K., You, W., Chen, X., & Liu, W. (2022). Study on the Influence of Globe Thermometer Method on the Accuracy of Calculating Outdoor Mean Radiant Temperature and Thermal Comfort. Atmosphere, 13(5), 809. https://doi.org/10.3390/atmos13050809 DOI
Mayer, H., & Höppe, P. (1987). Thermal comfort of man in different urban environments. Theoretical and Applied Climatology, 38(1), 43‑49. https://doi.org/10.1007/BF00866252 DOI
Nikolopoulou, M., Baker, N., & Steemers, K. (1999). Improvements to the Globe Thermometer for Outdoor Use. Architectural Science Review, 42(1), 27‑34. https://doi.org/10.1080/00038628.1999.9696845 DOI
Oliveira, A.V.M., Raimundo, A.M., Gaspar, A.R., & Quintela, D.A. (2019). Globe Temperature and Its Measurement: Requirements and Limitations. Annals of Work Exposures and Health, 63(7), 743‑758. https://doi.org/10.1093/annweh/wxz042 DOI
Staiger, H., & Matzarakis, A. (2020). Accuracy of mean radiant temperature derived from active and passive radiometry. Atmosphere, 11(8), 1‑22. https://doi.org/10.3390/ATMOS11080805 DOI
Tan, C.L., Wong, N.H., & Jusuf, S.K. (2013). Outdoor mean radiant temperature estimation in the tropical urban environment. Building and Environment, 64, 118‑129. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2013.03.012 DOI
Tang, P., & Li, Q. (2022). Evaluation of the observation methods of outdoor mean radiant temperature in a subtropical city. Building and Environment, 207(PB), 108462. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108462 DOI
Teitelbaum, E., Alsaad, H., Aviv, D., Kim, A., Voelker, C., Meggers, F., & Pantelic, J. (2022). Addressing a systematic error correcting for free and mixed convection when measuring mean radiant temperature with globe thermometers. Scientific Reports, 12(1), 1‑18. https://doi.org/10.1038/s41598-022-10172-5 DOI
Teitelbaum, E., Chen, K.W., Meggers, F., Guo, H., Houchois, N., Pantelic, J., & Rysanek, A. (2020). Globe thermometer free convection error potentials. Scientific Reports, 10(1), 1‑13. https://doi.org/10.1038/s41598-020-59441-1 DOI
Thorsson, S., Lindberg, F., Eliasson, I., & Holmer, B. (2007). Different methods for estimating the mean radiant temperature in an outdoor urban setting. International Journal of Climatology, 27, 1983‑1993. https://doi.org/10.1002/joc.1537 DOI
Vanos, J.K., Rykaczewski, K., Middel, A., Vecellio, D.J., Brown, R.D., & Gillespie, T.J. (2021). Improved methods for estimating mean radiant temperature in hot and sunny outdoor settings. International Journal of Biometeorology, 65(6), 967‑983. https://doi.org/10.1007/s00484-021-02131-y DOI
Verein Deutscher Ingenieure. (2008). VDI 3787 - Part 2: Environmental meteorology Methods for the human biometeorological evaluation of climate and air quality for urban and regional planning at regional level Part I: Climate. Berlin: Beuth.
Vernon, H. (1932). The measurement of radiant heat in relation to human comfort. Journal of Idustrial Hygiene, 14, 95‑111.
Wang, S., & Li, Y. (2015). Suitability of acrylic and copper globe thermometers for diurnal outdoor settings. Building and Environment, 89, 279‑294. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.03.002 DOI
Weihs, P., Staiger, H., Tinz, B., Batchvarova, E., Rieder, H., Vuilleumier, L., Maturilli, M., & Jendritzky, G. (2012). The uncertainty of UTCI due to uncertainties in the determination of radiation fluxes derived from measured and observed meteorological data. International Journal of Biometeorology, 56(3), 537‑555. https://doi.org/10.1007/s00484-011-0416-7 DOI

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

95

Issue:

3

Start page:

271

End page:

290

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2023.3.4

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: