Object structure
Title:

Współczesne trendy badań w bioklimatologii człowieka

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 3 (2012)

Creator:

Błażejczyk, Krzysztof

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

human bioclimatology ; Poland

References:

1. Błażejczyk K., 1993, Wymiana ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem w różnych warunkach środowiska geograficznego, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 159, Warszawa.
2. Błażejczyk K., 2002, Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej, Dokumentacja Geograficzna, 26.
3. Błażejczyk K., 2003, Biotermiczne cechy klimatu Polski, Przegląd Geograficzny, 75, 4, s. 525–543.
4. Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 192, Warszawa.
5. Błażejczyk K., 2005, Biotermiczno-meteorologiczna klasyfikacja pogody jako narzędzie oceny warunków bioklimatycznych, [w:] Z. Babiński (red.), Środowisko przyrodnicze w badaniach geografii fizycznej, Promotio Geografica Bydgostiensia, 2, s. 89–127.
6. Błażejczyk K., 2009, Zmiany globalne klimatu i ich konsekwencje zdrowotne dla człowieka, [w:] M. Gutry-Korycka, T. Markowski (red.), Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi, Studia KPZK PAN, 124, Warszawa, s. 107–136.
7. Błażejczyk K., Broede P., Fiala D., Havenith G., Holmér I., Jendritzky G., Kampmann B., 2010, UTCI – Nowy wskaźnik oceny obciążeń cieplnych człowieka, Przegląd Geograficzny, 82, 1, s. 49–71.
8. Błażejczyk K., Epstein Y., Jendritzky G., Staiger H., Tinz B., 2012, Comparison of UTCI to selected thermal indices. International Journal of Biometeorology, 56, s. 515–535.
9. Błażejczyk K., Krawczyk B., 1991, The influence of climatic conditions on the heat balance of the human body, International Journal of Biometeorology, 35, s. 103–106.
10. Błażejczyk K., Kunert A., 2011, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, 2 wydanie, poprawione i uzupełnione, Monografie IGiPZ PAN, 13, Warszawa.
11. Błażejczyk K., McGregor G., 2007, Warunki biotermiczne a umieralność w wybranych aglomeracjach europejskich, Przegląd Geograficzny, 79, 3–4, s. 401–423.
12. Kozłowska-Szczęsna T., 1987, Typy bioklimatu Polski, Problemy Uzdrowiskowe, 5/6, s. 37–47.
13. Kozłowska-Szczęsna T., 1988, Klimat Polski a zdrowie człowieka, [w:] L. Starkel (red.), Przemiany środowiska geograficznego Polski, Wszechnica PAN, Warszawa, s. 185–202.
14. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., 1998, Promieniowanie słoneczne i jego wpływ na organizm człowieka, Balneologia Polska, 40, 1–2, s. 130–141.
15.Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., 2010, Wpływ środowiska atmosferycznego na społeczeństwo jako przedmiot badań biometeorologii społecznej, Przegląd Geograficzny, 82, 1, s. 5–48.
16. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1996, Środowisko fizycznogeograficzne – niektóre zagadnienia, Atlas Warszawy, 4, IGiPZ PAN, Warszawa.
17. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski, Monografie IGiPZ PAN, 1, Warszawa.
18. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D., 2002, Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, Monografie IGiPZ PAN, 3, Warszawa.
19. Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Błażejczyk K., 1983, Warunki bioklimatyczne południowego obrzeża Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 631, Geografia, 7, Katowice, s. 7–67.
20. Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Błażejczyk K., 2004, The main features of bioclimatic conditions at Polish health resorts, Geographia Polonica, 77, 1, s. 45–61.
21. Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., 2004, Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 4, Warszawa.
22. Krawczyk B., 1993, Typologia i ocena bioklimatu Polski na podstawie bilansu cieplnego ciała człowieka, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 160, Warszawa.
23. Krawczyk B., 2000, Izolacyjność cieplna odzieży jako wskaźnik oceny warunków biotermicznych, Balneologia Polska, 62, 3–4, s. 105–111.
24. Krawczyk B., Błażejczyk K., 1991, Wstępne badania bilansu cieplnego ciała człowieka na pustyni Kara-kum, Przegląd Geograficzny, 63, 1–2, s. 143–154.
25. Kuchcik M., 2001, Mortality in Warsaw: is there any connection with weather and air pollution?, Geographia Polonica, 74, 1, s. 29–45.
26. Kuchcik M., Błażejczyk K., 2001, Wpływ warunków pogodowych na zachorowalność i umieralność mieszkańców Warszawy, [w:] B. Krawczyk, G. Węcławowicz (red.), Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 180, Warszawa, s. 71–87.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

3

Start page:

357

End page:

360

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: